Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
28 października 2022

Zapraszamy na konsultacje „Strategii rozwoju miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”

Drukuj

Projekt dokumentu, który wyznaczy najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 roku, jest już gotowy. To więc czas, by zaprezentować strategię mieszkańcom i zaprosić ich do konsultacji.

Nowa strategia określi wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. Poruszana przez nie tematyka obejmowała: zdrowie, edukację, politykę społeczną, kulturę i spędzanie czasu wolnego, politykę przestrzenną i środowiskową, transport i mieszkalnictwo oraz rozwój gospodarczy i rynek pracy.

Ponieważ strategia ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, w połowie roku poprosiliśmy dąbrowianki i dąbrowian o wypełnienie specjalnej ankiety, dzięki której twórcy strategii chcieli poznać opinie mieszkańców na temat „ścieżek rozwoju”.

Wypełnione przez prawie 2 tys. osób ankiety zostały wykorzystane do przygotowania projektu strategii. Gotowy już dokument chcemy teraz przedstawić mieszkańcom i skonsultować go z nimi.

Do udziału w konsultacjach zachęca prezydent Marcin Bazylak, który we wstępie do projektu strategii napisał:

– Kreśląc tę wizję przyszłości, chcemy wspólnie z Państwem budować miasto zrównoważone, obywatelskie, otwarte i doskonałe do życia. Zapraszam do współpracy, bo jestem głęboko przekonany, że tylko wspólnie możemy tę wizję zrealizować.

Konsultacje projektu nowej strategii potrwają do 2 grudnia

Do konsultacji – poza dąbrowiankami i dąbrowianami – zaprosiliśmy także: lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, władze sąsiednich miast, gmin i powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

W trakcie prowadzonych do 2 grudnia 2022 roku konsultacji opinie od mieszkańców zbierane będą na specjalnie przygotowanym formularzu: można go pobrać ze strony konsultacje.dabrowa-gornicza.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W obu miejscach zamieściliśmy do pobrania projekt strategii.

Wypełniony formularz z uwagami można przesłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl, a także do Urzędu Miejskiego na adres Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z adnotacją „Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”.

Formularz można także złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 lub w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6A.

Opinie o projekcie strategii zbierane będą także podczas telefonicznych dyżurów pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod numerem telefonu 32 295 96 86 w dniach:

 • 3.11.2022 r. w godz.. 14:00-17:00,
 • 10.11.2022 r. w godz. 12:00-15:00,
 • 17.11.2022 r. w godz. 14:00-17:00,
 • 24.11.2022 r. w godz. 15:00-18:00.

 

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza