14 sierpnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Spis podmiotowe – Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:

– przy ul. Kozubka 1 (k.m. 18, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 3822,
– przy ul. Aleja za Remizą (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 5633/3,
– przy ul. Puszkina (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 949/6, 949/10.

AlejaZaRemizą

Kozubka

Puszkina

Czytaj więcej

Wiadomości

Autobus naukowy „Bądź jak Ignacy” nad Pogorią III

Wiadomości

Awaria systemów rządowych

Zagłębiowskie Centrum Onkologii z dotacją Metropolii

Zmiana siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych