Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 października 2023

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Jak oddać ważny głos i gdzie sprawdzić miejsce głosowania

Drukuj

Do czwartku 12 października Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej będzie wydawał zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala wziąć udział w wyborach z dowolnego miejscu w kraju. W tym samym terminie można także dopisać się do obwodowej komisji wyborczej. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października.

Wszystkie osoby zameldowane w Dąbrowie Górniczej na pobyt stały, zostały wpisane automatycznie do Centralnego Rejestru Wyborców. Numer obwodu i siedzibę obwodowej komisji wyborczej można sprawdzić za pośrednictwem profilu zaufanego na portalu gov.pl, usługa jest również bezpośrednio dostępna w aplikacji mObywatel.

Osoby, które studiują, pracują i mieszkają w Dąbrowie Górniczej, ale zameldowane są w innych miejscowościach, mogą dopisywać się do konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Z takiej możliwości w Urzędzie Miejskim skorzystało dotąd ponad 140 osób. Co ważne, formalności związane z dopisaniem się można załatwić również przez stronę internetową gov.pl. Będzie to możliwe do czwartku do godz. 23.59.

Mieszkańcy, którzy w dniu wyborów będą poza Dąbrową Górniczą, w Urzędzie Miejskim mogą pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie ma formę papierową i jest opatrzone hologramem. Zgubienie lub zniszczenie dokumentu oznacza, że nie zostaniemy dopuszczeni do głosowania, bo duplikaty nie są wydawane.

W czwartek 12 października, do kiedy wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej pracuje do godz. 18.

Paweł Gradzik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, dodatkowo poinformował, że do tej pory (stan na 10 października) zaświadczenia o prawie do głosowania pobrało ponad 1200 osób, wnioski o dopisanie do stałego obwodu głosowania złożyły 143, 36 osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego, a 79 osób zamierza głosować przez pełnomocnika.

Wybory do Sejmu i Senatu 2015. Jak oddać ważny głos?

O tym, jak oddać ważny głos można dowiedzieć się z komunikatu przygotowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

15 października podczas wyborów parlamentarnych 2023 Polacy będą mogli zagłosować również w referendum ogólnokrajowym, odpowiadając na cztery pytania.

Warto pamiętać, że udział w referendum jest dobrowolny. Referendum jest wiążące, gdy weźmie w nim udział więcej niż 50 procent osób uprawnionych do głosowania.

W lokalu wyborczym wyborca może powiedzieć, że nie chce brać udziału w którymkolwiek z głosowań i wtedy dana karta do głosowania nie zostanie mu wydana. Gdy wyborca podczas odbioru kart odmówi przyjęcia jednej albo dwóch z nich, wydający karty członek komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” czyni właściwą adnotację.

Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023

 

 

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Rekreacja

Spotkanie z Treflem w TV

Komunikaty

najem i dzierżawa

Wiadomości

Uczniowie podstawówek mogą napisać „List do św. Mikołaja”