30 września 2019

Wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniu 30.09.2019r. wydane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dąbrowie Górniczej dz. 324/1, 325/1 k.m. 3 (obręb Okradzionów).

zawiadomienie wwo

Czytaj więcej

Samorząd to wspólnota

Trzydzieści lat polskiej samorządności

Wiadomości

Chcesz zarejestrować pojazd? Zobacz, jak wypełnić wniosek!

Wiadomości

Energia ze słońca z dofinansowaniem