30 września 2019

Wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniu 30.09.2019r. wydane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dąbrowie Górniczej dz. 324/1, 325/1 k.m. 3 (obręb Okradzionów).

zawiadomienie wwo

Czytaj więcej

Dąbrowianie na drodze do niepodległości

Wiadomości

Konferencja Rada Nadzorcza 2019 już za nami!

Wiadomości

XX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych przed nami!

Wiadomości

Elitarne spotkanie sektora motoryzacyjnego w Dąbrowie Górniczej!