Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
30 września 2022

Trwają prace na DK1. W październiku ma być gotowa kładka

Drukuj

Pod koniec października ma zostać otwarta kładka nad DK1 w rejonie ul. Kusocińskiego. Zakończenie modernizacji całego dąbrowskiego odcinka tej trasy – obejmującej m.in. przebudowę jezdni, budowę wiaduktów i węzłów drogowych – planowane jest na grudzień 2023 r.

Kompleksowa przebudowa DK1, która w efekcie osiągnie standard drogi ekspresowej, prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informują jej przedstawiciele, kładka pieszo-rowerowa jest na etapie robót wykończeniowych (montaż balustrad, ułożenie żywic). Udostępniona zostanie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, co planowane jest na koniec października. Podobna kładka powstaje w Karsowie, gdzie również ma być dostępna od końca października.

Roboty budowlane w innych miejscach niestety nie przebiegają bez utrudnień, które przekładają się na opóźnienia.   

Koparką w wiadukt

2 września doszło do groźnego w skutkach zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy przewożący koparkę uszkodził rusztowanie i szalunek na budowanym wiadukcie. Na szczęście obyło się bez rannych. Trzy tygodnie później, 23 września, kolejnych uszkodzeń uniknięto tylko dzięki czujności i szybkiej reakcji pracowników budowy. Znów bowiem doszło do przejazdu pojazdu ponadgabarytowego tą przebudowywaną drogą. Drogowcy przypominają, że na tym odcinku S1 obwiązuje organicznie skrajni drogowej do 4,5 m wysokości oraz zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Opóźnienie prac w tym miejscu wyniesie ok. czterech tygodni i może się wydłużyć. To przełoży się na przesunięcie działań w innych miejscach. Wykonawca skupia się teraz na realizacji robót drogowych. Wykonane zostało 60 procent nawierzchni przebudowywanej jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej – do warstwy wiążącej włącznie. Trwają także prace na obu węzłach (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Pogoria) i drogach bocznych. Realizowane są także wszystkie obiekty: most drogowy nad ciekiem Pogoria oraz wiadukt drogowy w ciągu ul. Konstytucji mają już wykonany cały zakres żelbetowy. Dodatkowo w ciągu ulic Ujejskiej, Krynicznej, Konstytucji oraz na węźle Ząbkowice realizowane są cztery wiadukty drogowe z zaawansowaniem od 30 do 80 procent. Zakończenie prac na 10 obiektach żelbetowych – przepustach i przejściach dla zwierząt – umożliwiło ruch na prawej jezdni DK1 i na drogach bocznych.

Docelowo przejazd na obie strony DK1, która ma stać się „ekspresówką”, w Dąbrowie Górniczej ma być możliwy na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową przy ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 r. podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trasa ma być drogą ekspresową. 

O inwestycji

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Budimex. Firma Z=zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy, GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do końca 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.

Wykonawca musi przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt. Informacje o inwestycji na stronie s1podwarpie-dabrowa.pl

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza