8 października 2019

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w „trójce”

W Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia na korytarzach dąbrowskiej „trójki” pojawiły się plakaty reklamujące WMTDAY oraz okolicznościowe gazetki, z których uczniowie mogli czerpać wiedzę na temat tabliczki mnożenia. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się kolorowe kartoniki z przypadkami mnożenia umieszczone na stopniach szkolnych schodów. Uczniowie, którzy pomyślnie napisali test z tabliczki mnożenia, otrzymali tytuł MT Expert oraz prawo do sprawdzania wiedzy innych. Dużo emocji wywołały egzaminy przeprowadzane podczas przerw przez komisje oraz specjalne uczniowskie patrole egzaminacyjne. Ze znajomości tabliczki zostali przepytani prawie wszyscy chętni – uczniowie i dorośli. Każdy kto pomyślnie zdał egzamin otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający ,,tabliczkową wiedzę’’ i uprawniający do piątki z matematyki.

Ten rok był wyjątkowy ze względu na rekordową ilość uczestników. W akcji wzięły udział 5862 szkoły z 33 krajów świata. – Jesteśmy dumni, że od początku uczestniczymy w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – mówią uczniowie i nauczyciele z dąbrowskiej ,,trójki”.

Warto wiedzieć, że Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pojawił się na kartkach „Kalendarza nietypowych świąt” dziewięć lat temu i od tej pory zajmuje w nim szczególne miejsce. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest WKM ,,Rachmistrz’’. Istniejące od 1995 roku wydawnictwo stara się łączyć matematykę z zabawą. Ta właśnie idea od lat przyświeca organizatorom. WMTDAY – to dzień symboliczny. Uroczyste jego obchody mają na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po wakacjach, a także uświadomić o jej przydatności w życiu codziennym.

Czytaj więcej

Wiadomości

PKZ zaprasza na wirtualne wzruszenia i radości

Ekspercka pomoc dla osób niepełnosprawnych

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim