Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
13 czerwca 2023

Spotkanie informacyjne dla właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Natura 2000

Drukuj

W związku z koniecznością wdrożenia działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Łąki Dąbrowskie Łąki Dąbrowskie PLH240041, w części położonego w obrębie miasta Dąbrowa Górnicza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zaprasza właścicieli i osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach obszaru, na których konieczne jest wdrożenie działań ochronnych, do udziału w spotkaniach informacyjnych.

Spotkania aktualnie organizowane są dla mieszkańców:

 • Dzielnicy Okradzionów

w dniu 19 czerwca 2023 r., o godz. 17.00 przy ul. Białej Przemszy 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza (Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie)

 • Dzielnicy Łęka

21 czerwca 2023 r., o godz. 17.00 przy ul. Przelotowej 185, 42- 523 Dąbrowa Górnicza (Świetlica Środowiskowa w Łęce)

Obszar Natura 2000 Łąki Dąbrowskie PLH240041 został powołany w celu ochrony łąk zmiennowilgotnych (trzęślicowych) oraz motyli – modraszka telejus i modraszka nausitous.

Obszar składa się z 5 enklaw, a przeważająca jego część zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Dąbrowy Górniczej.

W trakcie spotkani przedstawione i omówione zostaną w szczególności:

– występowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000,

– działania ochronne wskazane w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wraz z podmiotami zobligowanymi do ich wykonania,

– prawne uwarunkowania w związku z potrzebą wdrażania działań ochronnych na gruntach prywatnych.

Wykaz nieruchomości, w obrębie których należy wdrożyć działania ochronne, będących przedmiotem spotkania stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Lokalizacja tych nieruchomości została przedstawiona na załączniku graficznych (mapie).

Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Justyna Czajka – tel.: +48 32 42 06 859,

e-mail: justyna.czajka@katowice.rdos.gov.pl.

Czytaj więcej

Wiadomości

Poradnia onkologiczna w Przychodni Merkury

Biznes

II przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej