5 czerwca 2020

Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 4.0.

W czwartek Sejm uchwalił tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0. Teraz pracować nad nią będzie Senat. Ustawa zawiera m.in. możliwość dopłat do oprocentowania kredytów firmowych i wakacje kredytowe dla osób, które straciły pracę.

4 czerwca Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0.

 Ustawa przewiduje m.in.:

  • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE;

  • wsparcie budżetów samorządów;

  • ułatwienia dot. przetargów;

  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;

  • wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu;

  • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;

  • ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Z Sejmu ustawa zostanie skierowana do prac w Senacie, który ma teraz czas na jej przeanalizowanie i ewentualne wniesienie poprawek. Zapisy ustawy wejdą w życie dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, natomiast niektóre przepisy otrzymają moc wsteczną.

Szczegółowy opis rozwiązań w serwisie gov.pl

Czytaj więcej

Rekreacja

Akcja Lato 2020 – Aktywne Lato z CSiR!

Wiadomości

Dąbrowa mówi NIE nielegalnym odpadom

Nieruchomości

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

W niedzielę, 12 lipca wybieramy Prezydenta RP