Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 października 2018

Rozmawiają o Strzemieszycach

Drukuj

Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat zagospodarowania terenu wokół byłego dworca kolejowego w Strzemieszycach. Za nami pierwsze warsztaty projektowe z mieszkańcami. Bardzo cenne uwagi i pomysły strzemieszyczan zostaną ujęte w koncepcji, z którą będzie można zapoznawać się od 22 października

– Realizowany obecnie projekt jest kontynuacją rozmów o pomysłach i inwestycjach dla dzielnicy, organizowanych w ramach procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego i konsultacji społecznych. W ich trakcie mieszkańcy Strzemieszyc wielokrotnie wskazywali na konieczność poprawy stanu placu przed wyburzonym dworcem. Przyczyną rozpoczęcia konsultacji są także plany dotyczące stacji kolejowej Strzemieszyce. W ramach wspólnych prac gminy Dąbrowa Górnicza oraz PKP PLK powstanie m.in. przejście pieszo-rowerowe pod torami i parking. Zostaną też wyremontowane perony – wyjaśnia Marcin Bazylak, pierwszy zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Zdaniem mieszkańców, okolice dworca to dogodna lokalizacja do zagospodarowania jako potencjalny skwer, miejsce do wypoczynku, spaceru z dziećmi lub spotkań sąsiedzkich. Obecnie przestrzeń ta jest zaniedbana.

– Decyzja o przebudowie terenu dworca to dobry moment, aby zająć się skwerem. Strzemieszyce powstawały wokół terenów kolejowych i jest to ważna przestrzeń dla historii, tożsamości i przyszłości dzielnicy. Ważne też, aby wspólnie zadecydować, jak wykorzystać plany gminy i PKP dla poprawy tego miejsca. Z naszego punktu widzenia rozwiązania muszą wyjść od mieszkańców, a rolą architektów jest przełożenie tych pomysłów na koncepcję – mówi dr Łukasz Pancewicz, urbanista z gdańskiej pracowni A2P2, która będzie prowadzić projekt.

Prace nad koncepcją zagospodarowania terenu potrwają dwa miesiące. Pierwszy etap obejmuje warsztaty informacyjne i diagnostyczne wraz z prezentacją propozycji dotyczących terenów dworca. Na ich podstawie powstanie wstępna koncepcja, która zostanie przekazana mieszkańcom do opiniowania. Po zebraniu uwag, architekci z firmy A2P2 wypracują ostateczne rekomendacje. Zostaną one przedstawione w listopadzie. Spotkania będą odbywały się w świeżo zmodernizowanym budynku biblioteki przy ul. Ofiar Katynia.

Wyniki warsztatu posłużą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania koncepcji architektonicznej dla placu. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji. O tym, co ostatecznie będzie zrobione, zdecydują mieszkańcy.

Informacje o konsultacjach na stronie konsultacje.idabrowa.pl.

4

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Rekreacja

Spotkanie z Treflem w TV

Komunikaty

najem i dzierżawa

Wiadomości

Uczniowie podstawówek mogą napisać „List do św. Mikołaja”