Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
14 czerwca 2023

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Drukuj

Tegoroczna rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych rozpocznie się 19 czerwca i będzie prowadzona w 19 szkołach podstawowych za pośrednictwem strony: sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Możliwość logowania się do systemu pojawi się 19 czerwca o godzinie 8:00. Rekrutacja zakończy się 30 czerwca o godz. 15:00.

Taka forma rekrutacji ułatwi rodzicom zapisanie dziecka do wybranej jednostki oświatowej. Po zarejestrowaniu się w systemie:

 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do obwodowych szkół podstawowych, na podstawie adresu zamieszkania system automatycznie wygeneruje dokument „Zgłoszenia”,
 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do szkoły innej niż obwodowa, system wygeneruje „Wniosek”.

Rodzice mogą maksymalnie wskazać trzy szkoły, w tym dwie szkoły spoza obwodu. Wówczas w systemie należy zaznaczyć szkołę pierwszego wyboru.

Osoby, które wyrażają wolę zapisania dziecka do szkoły spoza rejonu, do wniosku muszą dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej i będą przygotowane w systemie elektronicznym.

Rodzice lub opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu oraz rodzice dzieci nieposiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

Ze szczegółowymi zasadami, harmonogramem i kryteriami rekrutacji można zapoznać się na stronie: sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Fot. pixabay.com

Czytaj więcej

Wiadomości

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Strona główna

Trzysta bocianów na budowie huty. Rozmowa z Anną Cieplak

Wiadomości

Ruszają fora mieszkańców

Wiadomości

Spotkanie wokół historii miasta i Huty „Katowice” oraz książki „Ciało Huty” Anny Cieplak