17 lipca 2019

Rekrutacja do szkół średnich zakończona

Absolwenci z podwójnego rocznika, którzy rywalizowali o miejsca w szkołach średnich, w Dąbrowie Górniczej mieli zagwarantowaną odpowiednią liczbę miejsc. Rekrutacja do dąbrowskich placówek została sprawnie przeprowadzona i zakończona.

Szkoły opublikowały listy kandydatów, którzy dostali się do wybranych placówek. Do przyszłej środy  (24 lipca) wszyscy zakwalifikowani  powinni potwierdzić swój wybór – dostarczając świadectwa ukończenia szkoły razem z zaświadczeniami o wynikach z egzaminu. Dzień później szkoły opublikują listy przyjętych uczniów.

– Byliśmy świadomi, że to będzie skomplikowana rekrutacja ze względu na podwójny rocznik, dlatego zaczęliśmy się do niej przygotowywać już w listopadzie 2018 r. Wtedy w uzgodnieniu z dyrektorami szkół zaplanowaliśmy 960 miejsc w 30 oddziałach dla kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum i 996 miejsc w 31 oddziałach dla uczniów, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Jednak symulacje pokazały, że to nie wystarczy – wyjaśnia Małgorzata Durbacz, naczelnik Wydziału Oświaty UM w Dąbrowie Górniczej. – Dlatego utworzyliśmy 12 dodatkowych oddziałów, w tym 7 dla absolwentów gimnazjów i 5 dla absolwentów podstawówek – dodaje naczelnik.

W efekcie w Dąbrowie Górniczej powstało 1228 miejsc w 37 oddziałach dla kandydatów pochodzących z gimnazjów oraz 1192 miejsc w 36 oddziałach dla kandydatów pochodzących z podstawówek.

– Ostatecznie zrekrutowaliśmy 2276 osób, a wciąż mamy 67 wolnych miejsc dla absolwentów gimnazjów i 47 dla absolwentów szkół podstawowych. Proces rekrutacji przebiegł bardzo sprawnie, dyrektorzy i nauczyciele z zaangażowaniem podeszli do tematu. Najwięcej chętnych było do klas dwujęzycznych w V Liceum Ogólnokształcącym oraz klas informatycznych w Technicznych Zakładach Naukowych. Po potwierdzeniu wyboru szkoły, na co pozostał jeszcze tydzień, wszyscy uczniowie będą mogli spokojnie rozpocząć wakacyjny odpoczynek – dodaje naczelnik.

Warto dodać, że na jedno miejsce w Technicznych Zakładach Naukowych przypadało aż 5 chętnych. W innych popularnych placówkach układało się to następująco: w V LO o jedno wolne miejsce rywalizowało średnio 3 chętnych, a w I LO na jedno miejsce wolne miejsce przypadało 4 chętnych. Ponadto w Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Plastycznych, które nie brało udziału w rekrutacji elektronicznej, odbył się nabór tradycyjny, w wyniku którego 41 uczniów dostało się do dwóch oddziałów po szkole podstawowej, a 26 uczniów do jednego oddziału po gimnazjum. Zabezpieczono również miejsca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w IV Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym – dla 10 uczniów w dwóch oddziałach po szkole podstawowej i dla 9 uczniów w dwóch oddziałach po gimnazjum oraz w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 dla 15 uczniów w trzech oddziałach po szkole podstawowej i dla 10 uczniów w dwóch oddziałach po gimnazjum. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zapewniono miejsca dla 4 uczniów w oddziale po szkole podstawowej i 8 uczniów w dwóch oddziałach po gimnazjum.

Czytaj więcej

Wiadomości

Mikołajkowy weekend za nami!

Wiadomości

Weź udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta!

Wiadomości

Komunikacyjna metamorfoza coraz bliżej

Wiadomości

Opieka nad maluchami z miejską dotacją