28 października 2019

PUMA 2019 przed nami!

13 listopada od g. 9:30 na deskach Pałacu Kultury Zagłębia ponownie zawita Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2019! Całość wydarzenia zakończy się 14 listopada konferencją pt.: Wyzwania dla POLITYKI SENIORALNEJ – jak zabezpieczać potrzeby Seniorów wymagających opieki długoterminowej, która odbędzie się w godzinach od 10:00 do 15:00.

PUMA 2019 – ogólnopolska cykliczna impreza artystyczna odbywająca się w Dąbrowie Górniczej. Celem organizowania przeglądu jest m.in.: propagowanie i promowanie twórczości mieszkańców domów pomocy, zaprezentowanie ich dorobku (zarówno zespołów, jak i solistów), rozwijanie wrażliwości estetycznej, pielęgnowanie ludowych tradycji regionalnych, upowszechnianie pożądanych społecznie wzorów spędzenia wolnego czasu, wymiana pomysłów i doświadczeń artystycznych w gronie twórców, umożliwienie konfrontacji osiągnięć własnych i współzawodników, doskonalenie pracy twórczej artystów i zespołów, integracja społeczna (środowiskowa), podniesienie samooceny seniorów. Występom artystycznym towarzyszą konferencje i wykłady.

PUMA 2019 została objęta patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Harmonogram wydarzenia:

13 listopada g. 9:30-16:00 (Sala Teatralna)
– oficjalne otwarcie przeglądu – godz. 11:00
– część artystyczna
– występy zgłoszonych Domów Pomocy Społecznej

14 listopada g. 10:00-15:00 (Sala Konferencyjna 218)
Wyzwania dla POLITYKI SENIORALNEJ – jak zabezpieczać potrzeby Seniorów wymagających opieki długoterminowej

PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj więcej

Dąbrowianie na drodze do niepodległości

Wiadomości

Konferencja Rada Nadzorcza 2019 już za nami!

Wiadomości

XX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych przed nami!

Wiadomości

Elitarne spotkanie sektora motoryzacyjnego w Dąbrowie Górniczej!