Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
18 maja 2022

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Drukuj

Prezydent Marcin Bazylak otrzymał wotum zaufania od radnych. Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu w 2021 roku i udzieliła prezydentowi absolutorium.

– Dziękuję za przychylne głosy, które dzisiaj padły. Podziękowania kieruję do współpracowników z Urzędu Miejskiego i instytucji miejskich, bo wotum zaufania i absolutorium odnosi się do funkcjonowania całego miasta. To bardzo budujące, że jako radni widzicie i doceniacie nasze starania, ale też dostrzegacie szanse, by współpraca wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – podsumował Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Podczas prezentacji „Raportu o stanie miasta” prezydent podkreślił, że działania samorządu opierają się na priorytetach zapisanych w strategii rozwoju miasta.

Inwestorzy, praca, edukacja

Mówiąc o pozyskiwaniu inwestorów do obszaru gospodarczego „Tucznawa”, przypomniał, że to działania rozpoczęte już 20 lat temu. Do końca 2021 r. sprzedano tam 144,6 ha, a inwestorzy zadeklarowali nakłady rzędu 8,1 mld zł.

– Prowadzimy intensywne rozmowy, by pozyskać kolejnych. Napaść Rosji na Ukrainę zmieniła sytuację, przedsiębiorcy wstrzymali się z decyzjami, ale wierzę, że wszystko wróci do normy – ocenił prezydent Bazylak.

W zeszłym roku pierwszego nabywcę znalazła także działka w kompleksie „Kazdębie”, przygotowanym dla małych i średnich firm. W przygotowaniu na ten rok są 3 kolejne przetargi.

W zeszłym roku poziom bezrobocia w mieście wyniósł 4,8 %, czyli bez pracy było ok. 2000 osób. Dla porównania: poziom bezrobocia w Polsce wynosi 5,5 % i 4 % w województwie śląskim.

– To obszar, który możemy poprawić. Pomóc mogą w tym pracodawcy, którzy ulokują się w Tucznawie i Kazdębiu – stwierdził prezydent.

72% wyniosła zdawalność matur w mieście, przy 73 % w województwie.  

– Widać tutaj negatywny wpływ pandemii i nauki zdalnej, to również obszar do poprawy. W mieście mamy dobrą ofertę szkół średnich, w tym szkolnictwa zawodowego. Nasze szkoły chętnie wybierają także uczniowie spoza Dąbrowy Górniczej, chcemy utrzymać ten trend – ocenił Marcin Bazylak.

Zeszłoroczne wydatki na oświatę sięgnęły 299,9 mln zł. Sporą część pochłonęły wydatki na wynagrodzenia pracowników, które zdaniem prezydenta powinny być po stronie rządu. Środki centralne, płynące w ramach subwencji, pokryły 52,45% oświatowych kosztów.

Oświata to nie tylko bieżąca działalność, ale też inwestycje w budynki. W 2021 r. zakończono kompleksowe modernizacje Przedszkoli nr 9, 39, 14. W trakcie przebudowy są Przedszkolach nr 20 i 36, a przygotowywana jest w Przedszkolu nr 32. To zadania realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym.

W mieście przybywa studentów. W roku akademickim 2013/14 było ich 9247, a w 2021/22 już 12207.

Czyste powietrze, mieszkania, transport publiczny

W 2021 r. udzielono 663 dotacje na likwidację starych kotłów grzewczych i zastąpienie ich czystszymi systemami ogrzewania. Wartość dofinansowania sięgnęła 3,82 mln zł.

Od minionego roku trwają również przygotowania do budowy 168 mieszkań w formule TBS.

Trwa budowa nowych układów komunikacyjnych i węzłów przesiadkowych w centrum i Gołonogu oraz modernizacja głównej osi miasta, obejmująca remont jezdni i linii tramwajowej oraz budowę chodników i dróg rowerowych.

Raport o stanie gminy za 2021 rok – TUTAJ DO POBRANIA

– Przebudujemy siatkę połączeń w taki sposób, żeby z każdego, nawet mniej uczęszczanego przystanku autobus odjeżdżał co najmniej co 20 minut w godzinach szczytu i co 40 minut poza szczytem. Przesiadki będą konieczne, ale będą płynne, bez długiego czekania na kolejny tramwaj czy autobus. Tabor niskopodłogowy ułatwi korzystanie m.in. osobom starszym – zapowiedział prezydent Bazylak.

W zeszłym roku za 3 mln zł zmodernizowano odcinek ul. Legionów Polskich, a za 4,1 także Planty, które już wkrótce – dzięki nasadzeniom zieleni – nabiorą finalnego kształtu.

– Mamy problematyczne, niezałatwione sprawy. To m.in. podtopienia alei Za Remizą, ul. Ordona, brak ekranów akustycznych przy DK 94, zanieczyszczenia na terenie po oczyszczalni przy ul. Szałasowizna, zwiększony przerób odpadów szklanych w firmie DSS Recykling, skład węgla firmy Zenmar, hałas, stan dróg w mieście, spadek liczby mieszkańców – wyliczał radny Jerzy Reszke.

– Wszystkie sprawy są wyjaśniane, nie są zostawiane. Niektóre wykraczają poza kompetencje miasta, powinny się nimi zająć inne instytucje, np. prokuratura, do której trafiło zawiadomienie w sprawie firmy Zenmar – odpowiedział Marcin Bazylak.

W głosowaniu nad wotum zaufania uczestniczyło 23 radnych. Za było 18, przeciw 5.

Podczas sesji dyskutowano również nad sprawozdaniem finansowym i wykonaniem zeszłorocznego budżetu.

Zeszłoroczne dochody miasta wyniosły ponad 1 mld zł. Dochody własne były na poziomie 373 mln, 188 mln to subwencje, wypływy z podatków PIT i CIT to 256 mln, a dotacje unijne ponad 53 mln zł.

Wydatki w kwocie 151 mln zł przeznaczono na gospodarkę komunalną, 200 mln pochłonęła polityka społeczna, 159 mln zł infrastruktura drogowa i komunikacja miejska, 71 mln administracja publiczna, a 37 mln kultura i sport.

– Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie wykonania budżetu wydała ocenę pozytywną, z uwagą, która odnosi się do zapisanych zobowiązań wymagalnych MZBM wobec wspólnot mieszkaniowych – powiedziała Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta.

Budżet pozytywnie oceniła również komisja rewizyjna rady miejskiej.

Głosy za i przeciw

– Prawie 4 mln zł zobowiązań MZBM ma wobec wspólnot mieszkaniowych. Ujemny wynik finansowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii pokazuje, że plan naprawczy nie jest tam realizowany – oceniał radny Grzegorz Jaszczura.

– Największy problem MZBM to zaległości czynszowe lokatorów, wynoszące 61 mln zł. Większość osób, mimo niewielkich opłat, nie płaci z premedytacją. Strata ZCO wynika z niedoszacowania usług medycznych przez NFZ. Miasto może wspierać szpital zakupowo i inwestycyjnie, ale nie płaci za świadczenia, które powinno finansować państwo – wyjaśniał prezydent.

– Zaległości wobec MZBM w większości mają cwaniacy, którzy nie chcą płacić. Ze względu na pandemię, rząd zawiesił możliwość eksmisji i z problemem zostawił miasta. Na stratę finansową ZCO wpłynęła m.in. pandemia, która ograniczyła wykonywanie kontraktów. Szpitale musiały pokryć także wzrost wynagrodzeń personelu, który został ustalony centralnie. Placówki nie dostały za to rekompensaty. Problemem jest niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej, która nie pokrywa wynagrodzeń pracowników i utrzymania szkół oraz przedszkoli. Mamy do czynieni z sukcesywnym przerzucaniem kosztów na miasto. Równolegle realizowane są inwestycje oczekiwane przez mieszkańców – modernizacja linii tramwajowej, budowa centrów przesiadkowych, termomodernizacje – powiedziała radna Krystyna Stępień.  

– Klub Koalicji Obywatelskiej podszedł do oceny budżetu merytorycznie. Wsłuchaliśmy się we wszystkie głosy, opinię RIO, analizy i uzasadnienia. Są logiczne i spójne, więc nie pozostaje nam nic innego, jak głosować „za” – stwierdził radny Marek Węgrzynowicz.

– Szpital, odkąd pamiętam, miał pecha. Mam nadzieję, że dyrektor będzie miał szansę realizację programu naprawczego. Miasto inwestuje w główne szlaki komunikacyjne, czasami w inne odcinki dróg. Czekam, aż powstanie program remontów dróg lokalnych i osiedlowych, których bardzo oczekują mieszkańcy – powiedział radny Piotr Zieliński

– Pozytywny odzew od mieszkańców płynie wobec działań rewitalizacyjnych w Ząbkowicach i np. realizacji programu SuperMama. Mieszkańcy pozytywnie reagują na realizowane inwestycje, które mimo galopujących cen nie zostały zahamowane – mówiła radna Katarzyna Zagajska.

W głosowaniu za przyjęciem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium 18 radnych było za, przeciw 5.

Czytaj więcej

Strona główna

Weekend w mieście

Biznes

15 września dowiemy się, do kogo trafi Nagroda Gospodarcza im. Adamieckiego

Biznes

zmiana wykazu

Biznes

dzierżawa nieruchomości