16 maja 2019

Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Prezydent miasta otrzymał wotum zaufania od radnych.  Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła prezydentowi absolutorium.

– Dobiegła właśnie końca sesja Rady Miejskiej, podczas której po raz pierwszy miałem przyjemność zaprezentować „Raport o stanie Gminy Dąbrowa Górnicza za rok 2018”. Dla mnie raport ten to nie tylko podsumowanie poprzedniej kadencji, ale przede wszystkim punkt wyjścia do tego, co czeka nas w Dąbrowie w najbliższych latach. Tym bardziej cieszę się, że zdecydowana większość radnych obdarzyła mnie zaufaniem, za które serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że mając wsparcie w Radzie, razem możemy osiągnąć zdecydowanie więcej – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowscy radni w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili pracę prezydenta oraz wykonanie miejskiego budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, 6 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium poparło 17 radnych, przy 6 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się.

Raport o stanie gminy

37

Czytaj więcej

Trzydzieści lat polskiej samorządności

Wiadomości

Chcesz zarejestrować pojazd? Zobacz, jak wypełnić wniosek!

Wiadomości

Energia ze słońca z dofinansowaniem

Wiadomości

Duże zmiany na Mickiewicza i Krasińskiego