29 czerwca 2020

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim

Chcesz pracować w Urzędzie Miejskim? Sprawdź, na jakie stanowiska trwają obecnie nabory! 

Jeśli posiadasz cechy takie jak: identyfikacja z Dąbrową Górniczą, komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole – sprawdź naszą ofertę!

Oferta pracy: Inspektor / Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Prowadzenie spraw finansowo- księgowych związanych z dochodami i wydatkami Wydziału,
 • Prowadzenie spraw związanych z użyczeniem nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • Sprawozdawczość, raportowanie,
 • Obsługa komputera i systemów informatycznych w Urzędzie,
 • Inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego.

Aplikuj na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny!

Oferta pracy: Podinspektor / Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym podmiotom.
 • Utrzymywanie stałej łączności ze służbami ratowniczymi i CZK Wojewody a w razie zaistniałej sytuacji przekazywanie meldunków i informacji.
 • Obsługa rejestru zdarzeń – aplikacja e-CZK i Centralna Aplikacja Rejestracyjna.
 • Sporządzanie raportów dobowych i przekazywanie ich zainteresowanym.
 • Monitoring zagrożeń. Przekazywanie ostrzeżeń i komunikatów o zagrożeniach mieszkańcom miasta, służbom ratowniczym i komunalnym.
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur stanowiskowych.

Aplikuj na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny!

Oferta pracy: Inspektor  / Wydział Geodezji i Kartografii:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie danych i udzielanie informacji o stanie danych ewidencyjnych,
 • Sprawozdawczość, przygotowywanie zestawień i raportów z wykorzystaniem MS Office,
 • Obsługa systemu informatycznego oraz przetwarzania danych w ramach obowiązków wynikających z zakresu czynności i odpowiedzialności służbowej,
 • Obsługa Systemu SEKAP,
 • Inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego.

Aplikuj na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny!

Oferta pracy: Główny Specjalista  / Wydział Urbanistyki i Architektury:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Sporządzanie umów na wykonanie planów miejscowych
 • Udział w komisjach przetargowych
 • Ocena, koordynacja, weryfikacja przedstawianych materiałów planistycznych z umów
 • Ocena aktualności dokumentów planistycznych
 • Planowanie działań w zakresie planowania przestrzennego gminy
 • Sprawozdawczość, raportowanie
 • Obsługa komputera i systemów informatycznych w Urzędzie

Aplikuj na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Urbanistyki i Architektury wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny!

 

Staż z urzędu pracy: SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH / Wydział Informatyki – więcej informacji

 • Prace związane z utrzymywanie systemów informatycznych Urzędu
 • Dostosowanie systemów do bieżących potrzeb i wymagań użytkowników
 • Poszukiwanie gotowych rozwiązań wg zapotrzebowania Urzędu
 • Dokumentowanie podjętych działań
 • Czynny udział w pracach zespołowych

Rekrutacja stażystów odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany formularz rekrutacyjny.

Staż z urzędu pracy: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY / Wydział Marki Miasta – więcej informacji

 • Pisanie i redagowanie tekstów
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych
 • Pomoc w osbłudze kanałów social media
 • Obsługa korespondencji i urządzeń biurowych
 • Czynny udział w pracach zespołowych

Rekrutacja stażystów odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany formularz rekrutacyjny.

Staż z urzędu pracy: TECHNIK PRAC BIUROWYCH – więcej informacji

 • Archiwizacja dokumentów wydziału
 • Przekazywanie korespondencji między wydziałami
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Redagowanie pism
 • Przygotowywanie korespondencji do wysyłki na zewnątrz
 • Kompletowanie dokumentacji
 • Wprowadzanie danych do programów komputerowych
 • Czynny udział w pracach zespołowych w wydziale

Rekrutacja stażystów odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany formularz rekrutacyjny.

Wymagania:

 • Osoba musi być zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
 • Kandydat nie może posiadać aktualnego doświadczenia zawodowego (zatrudnienie lub staż) na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 

Czytaj więcej

Dotacje dla działkowców

Wiadomości

Kolejny weekend z atrakcjami w Fabryce Pełnej Wydarzeń – Weekend #6

Komunikaty

Pracuj z nami! Aktualne oferty pracy w UM!

Wiadomości

1000 dni bez wypadku