Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
7 czerwca 2023

Poznaliśmy projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Teraz czas na weryfikację

Drukuj

Mieszkańcy złożyli 37 projektów w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Po weryfikacji dowiemy się, które są możliwe do realizacji i we wrześniu trafią pod głosowanie. Do rozdysponowania będzie 5,2 mln zł.

Nabór trwał od 23 maja do 5 czerwca. Najwięcej pomysłów dotyczy zmian w okolicy Pogorii I. Takich propozycji wpłynęło 7. Poza projektami związanymi ze sportem i rekreacją, które dominują, są też dotyczące m.in. kultury, bezpieczeństwa oraz dróg, chodników i dróg rowerowych.

Ze zgłoszonymi projektami można zapoznać się na stronie bo.dg.pl

– Teraz zgłoszone propozycje czeka weryfikacja formalna, podczas której sprawdzimy czy do projektów dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Te projekty, które przejdą pozytywnie formalną weryfikację, zostaną skierowane do odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego, celem weryfikacji merytoryczno-prawnej, podczas której sprawdzane będą pod kątem m.in. własności gruntów, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także zostaną wstępnie wycenione. Ten etap potrwa do 4 sierpnia, a jego celem będzie przygotowanie listy projektów pod głosowanie, które według harmonogramu odbędzie się we wrześniu – tłumaczą pracownicy wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM.

Na nowych zasadach

Tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej odbywa się na nowych zasadach. Pierwszą zmianą jest obowiązek dołączenia do zgłoszenia listy poparcia minimum 15 mieszkańców. Jeżeli zadanie ma być realizowane na terenie nienależącym do gminy, konieczne jest także przedstawienie zgody podmiotu, który posiada do niego tytuł prawny (jest np. jego właścicielem albo dzierżawcą).

Nowe reguły dotyczące też zgłaszanych propozycji. Szacunkowa wartość projektu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż 50 tys. zł i większa niż 4 mln zł. Projekty „miękkie”, czyli obejmujące przedsięwzięcia społeczne, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne, mogą być o wartości poniżej 50 tys. zł.

Według nowych zasad odbędzie się także wrześniowe głosowanie. Dotychczas mieszkańcy mogli oddać głosy na trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3,2 i 1 punkt. Teraz będą głosować „portfelem”. Polega to na tym, że mieszkaniec może na projekty rozdysponować całą kwotę przewidzianą dla budżetu. Mając 5,2 mln zł, może np. wybrać jeden projekt o wartości 2,5 mln zł, jeden za 1 mln zł, a także trzy po 500 tys. zł. Każdy z nich otrzyma po jednym punkcie.

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza