Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
25 października 2023

Plan zagospodarowania dla Staszica. Ważna uchwała Rady Miejskiej

Drukuj

25 października radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Staszica. To m.in. szansa na uporządkowanie zasad funkcjonowania Autoterminalu, który szczególnie daje się we znaki mieszkańcom.

– Ta uchwała to wyciągnięcie ręki w stronę mieszkańców. Brak planu powoduje utrudnienia w prowadzeniu spraw o nadmierny hałas czy sposób parkowania samochodów na terenie Autorerminalu. Widać tam dużo negatywnych zjawisk, np. ryzyko samozapłonu trzymanych pojazdów. Tak powstały pożar szybko rozprzestrzeniłby się na osiedlę. Sporządzenie planu to dodatkowo szansa na dokończenie gospodarki wodno-ściekowej na osiedlu i poprawienie stanu dróg oraz chodników – powiedział radny Grzegorz Jaszczura.

Autoterminal na gruntach Skarbu Państwa

– W ocenie mieszkańców uciążliwości związane z funkcjonowaniem Autoterminalu w ostatnich latach się zwiększają. Trzeba jednak podkreślić, że działa on na gruntach należących do Skarbu Państwa. Terenem zarządza PKP, a transport kolejowy realizuje PKP Cargo. Prowadziliśmy rozmowy i przekonywaliśmy najemcę, aby ograniczył tę uciążliwą działalność. Pisaliśmy w tej sprawie do kolejowych spółek, niestety, wszystko spotyka się z głuchą ciszą – wyjaśniał Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Ostatnie pismo – w sprawie likwidacji nielegalnego parkingu na terenie Autoterminalu – prezydent wystosował 4 października do katowickiego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościach PKP. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymał.

– Przystąpienie do sporządzenia planu to efekt skuteczności działań radnych klubu Lewicy wraz z prezydentem miasta. Nasza praca jednak jeszcze się nie skończyła, przed nami wiele do zrobienia. Na nasz wniosek, na terenie Autoterminalu odbędą się m.in. ponowne kontrole straży pożarnej. Ze względu, że jest to teren kolei, pewnych barier niestety nie przeskoczymy. Dlatego liczę także na pomoc posłów w tej kwestii – wyjaśniała radna Krystyna Stępień.

W głosowaniu 23 radnych – wszyscy obecni na sesji – było „za”.

Teren, którego dotyczy przygotowanie planu, obejmuje obszar o powierzchni ok. 142 ha i ograniczony jest: od północy i od zachodu ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 (DK 94); od wschodu drogą ekspresową S1; od południa granicą z Sosnowcem.

Po co uchwala się MPZP

Celem uchwalenia planu jest ustalenie konkretnych przeznaczeń i sposobów zagospodarowania terenu. Aktualnie na os. Staszica obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa, czy dane tereny mogą być zabudowane. Studium wyznacza strefy funkcjonalno – przestrzenne na osiedlu Staszica i są to: tereny usług różnych (U), tereny usług z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (UM1), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1), tereny wytwórczości, baz, składów i magazynów oraz usług różnych (PU), oraz tereny lasów i zadrzewień (ZL). Plan będzie uszczegółowieniem tego, co zapisano w Studium.

Jak powstaje MPZP. Udział mieszkańców

Ważną rolę w ustaleniu planu mogą odegrać mieszkańcy. Podczas prac nad planem mają m.in. możliwość składania wniosków, które wykorzystają urbaniści przygotowujący projekt planu. Kiedy ten powstanie, mają prawo wziąć udział w konsultacjach i składania uwag. Do ich propozycji odniosą się także radni, którzy ostatecznie uchwalą plan.

***
Autoterminal, prowadzony przez spółkę ATS Logistic, zajmuje powierzchnię 115 000 m2, pomiędzy ul. Południową i trasą S1. Dysponuje kilkoma tysiącami miejsc postojowych dostosowanych do składowania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Znajdują się tam także 3 tory dojazdowe. Do terminalu docierają fabrycznie nowe pojazdy, skąd później m.in. ciężarówkami rozwożone są do salonów sprzedaży.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego

Wiadomości

Przygotuj się na gorszą pogodę, nie zapominaj o potrzebujących

Wiadomości

Poczuj magię Świąt w Dąbrowie Górniczej

Rekreacja

Legia mocniejsza od MKS-u