Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
5 czerwca 2023

Ostatni moment, żeby zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego

Drukuj

5 czerwca to ostatni dzień, w którym można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego. Pula środków do zagospodarowania przez mieszkańców opiewa na 5,2 mln zł.

Propozycje zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą:

 • dotyczyć zadań własnych gminy lub powiatu    
 • mieścić się w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski (5,2 mln zł)
 • mieć charakter ogólnomiejski, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle

Projekty składać można wyłącznie poprzez formularz elektroniczny, znajdujący się na stronie bo.dg.pl. Autorem może być każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, bez względu na wiek. Instrukcja zgłaszania projektów.

Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć skan z listą poparcia minimum 15 mieszkańców miasta. Jeżeli zadanie ma być realizowane na terenie nienależącym do gminy, konieczne jest także przedstawienie zgody podmiotu, który posiada do niego tytuł prawny (jest np. jego właścicielem albo dzierżawcą).

Nowe zasady

Od tego roku obowiązują nowe reguły dotyczące zgłaszanych propozycji. Szacunkowa wartość projektu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż 50 tys. zł i większa niż 4 mln zł. Projekty „miękkie”, czyli obejmujące przedsięwzięcia społeczne, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne, mogą być o wartości poniżej 50 tys. zł.

Nabór, który rozpoczął się 23 maja, trwa do 5 czerwca, do godz. 23.59. Po tym przyjdzie czas na weryfikację propozycji. Te, które spełnią wszelkie wymogi i będą możliwe do realizacji, trafią pod głosowanie. Mieszkańcy swoich faworytów wybiorą we wrześniu. Pod koniec tego miesiąca poznamy wyniki.

Wrześniowe głosowanie odbędzie się według nowych zasad. Dotychczas mieszkańcy mogli oddać głosy na trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3,2 i 1 punkt. Teraz będą głosować „portfelem”. Polega to na tym, że mieszkaniec może na projekty rozdysponować całą kwotę przewidzianą dla budżetu. Mając 5,2 mln zł, może np. wybrać jeden projekt o wartości 2,5 mln zł, jeden za 1 mln zł, a także trzy po 500 tys. zł. Każdy z nich otrzyma po jednym punkcie.

W razie pytań czy wątpliwości, autorzy projektów mogą kontaktować się z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM – telefonicznie, pod numerem 518 270 597, lub poprzez e-mail: bo@dg.pl.

Trzy edycje budżetu

W 2019 r. odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie.

W 2020 roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakładał renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową.

W 2021 roku mieszkańcy do wykonania wskazali pięć przedsięwzięć. Jak dotąd udało się sfinalizować trzy, które dotyczyły nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Krasińskiego i Wojska Polskiego, montażu urządzeń do ćwiczeń nad Pogorią III, a także doposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt i pojazdy. W tym roku toczy się trzecie już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu „Amfiteatr Pełen Życia”, który przewiduje budowę tężni solankowej w Ząbkowicach. Realizacji powinien doczekać się również projekt „Zielone Przystanki”, zakładający wykonanie ekologicznych wiat przystankowych, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową i energię słoneczną.

W zeszłym roku Budżet Obywatelski był zawieszony, a czas ten poświęcono na opracowanie nowych zasad, które aktualnie obowiązują.

Oprócz Budżetu Obywatelskiego, w mieście od 2013 r. funkcjonuje Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. 1 czerwca rozpoczęły się spotkania osiedlowe, podczas których omawiane są propozycje mieszkańców zgłoszone do jego aktualnej edycji. 

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza