Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
28 października 2019

Ogrzewajmy mądrze!

Drukuj

Za oknem robi się coraz zimniej, a więc wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy. To, czym ogrzewamy nasze domy ma ogromny wpływ nie tylko na nasze środowisko, ale także na nasze zdrowie.

SMOG – truje!

Problem związany z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w kotłowniach przemysłowych, domowych piecach i silnikach samochodowych polega na tym, że źródła emisji znajdują się na wysokości nie większej niż 40 m – zazwyczaj do 10 m. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na tej wysokości gromadzą się wokół miejsca, w którym powstają, wyrządzając szkody nam wszystkim!

Pamiętajmy, że palenie w piecu niskiej jakości węgla, ciężkiego oleju opałowego czy też odpadów jest szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Spalanie złej jakości paliw (w tym również śmieci), korzystanie ze starych i niesprawnych pieców, nie czyszczenie kominów czy też ich zły stan techniczny to główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, powodujące zjawisko, określane mianem niskiej emisji – SMOGU!

Niska emisja jest przyczyną pojawiania się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, takich jak:

 • Pyły zawieszone (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM10 lub PM2,5 – przy czym im niższa wartość, tym większa szkodliwość) z drobinkami sadzy itp.,
 • Dwutlenek siarki SO2 (główna przyczyna powstawania kwaśnych deszczy),
 • Tlenek azotu NOx (główna przyczyna powstawania dziury ozonowej i smogu),
 • Metale ciężkie,
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzopiren) – substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,
 • Dioksyny – trujące związki chemiczne, rakotwórcze i powodujące bezpołodność.

Dolegliwości, które mogą wynikać z niskiej emisji:

 • Choroby układu oddechowego
 • Zaburzenia centralnego układu nerwowego
 • Choroby oczu
 • Reakcje alergiczne
 • Zaburzenia w układzie krążenia
 • Choroby serca
 • Obniżenie płodności
 • Nowotwory

Największym źródłem niskiej emisji w sezonie grzewczym są kominy o wysokości do 40 m, czyli domy jednorodzinne i wielorodzinne, lokalne kotłownie, a także transport. Każdy z nas ma wpływ na to, czym oddychamy w okresie jesienno – zimowym.

Już dziś możesz podjąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć swój udział w zanieczyszczaniu powietrza.

 • Wymień stary piec na bardziej przyjazny środowisku (np. gazowy lub elektryczny).
 • Stosuj węgiel wysokiej jakości (wysokokaloryczny, nisko zasiarczany).
 • Nie spalaj odpadów w domowych piecach (jest to prawnie zabronione i grozi sankcją karną w postaci aresztu lub grzywny).
 • Korzystaj z odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła).
 • Wykonuj regularne przeglądy instalacji grzewczych.
 • Systematycznie czyść przewody kominowe.
 • Przeprowadź termomodernizację domu, aby ograniczyć straty ciepła.

PONE w walce ze smogiem!

W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z 23 maja 2018 r., którego celem jest poprawa jakości powietrza, a tym samym komfortu i jakości życia mieszkańców miasta. Uchwała reguluje zasady przyznawania dotacji celowych na zakup i instalację ekologicznych systemów ogrzewania.

Za główną przyczynę powstawania niskiej emisji uważa się użytkowanie niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz innych źródeł ciepła umożliwiających spalanie odpadów.

Uchwała reguluje zasady przyznawania dotacji celowych na zakup i instalację ekologicznych systemów ogrzewania. Wymianie podlegają:
• piec kaflowy,
• niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwa stałe,
• podwójne systemy grzewcze (np. węglowo-gazowe lub węglowo-elektryczne) użytkowane przezponad 20 lat,
• inne źródła ciepła na paliwa stałe.

 Systemy ogrzewania objęte dotacją:
przyłączenie do sieci miejskiej,
kocioł węglowy lub na biomasę, z automatycznym podajnikiem paliwa, 5. klasy, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy,
ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne,
• odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Dotacja pokrywa koszty (tzw. kwalifikowane) zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemów grzewczych, zgodnie z PONE dla miasta Dąbrowa Górnicza i jest przeznaczona dla osób fizycznych, właścicieli nieruchomości oddanych do użytkowania co najmniej 5 lat wcześniej, licząc od daty złożenia wniosku (nie dotyczy montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych). Istnieje możliwość rozliczenia inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat.

Jakie są kwoty dotacji?

Dotacje przyznaje się na:
a) trwałą zmianę starego systemu ogrzewania pracującego na paliwie stałym, polegającą na:
• podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, lub
• zainstalowaniu ogrzewania gazowego,w tym LPG, lub
• zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, lub
• zainstalowaniu ogrzewania olejowego,w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w 2019 r., przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł, w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w 2020 r., przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł,
b) zainstalowanie pomp ciepła, w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w 2019 r., przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł, w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w 2020 r., przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł,
c) instalację kolektorów słonecznych, w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w 2019 r., przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł, w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w 2020 r., przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł.
d) zainstalowanie kotła węglowego lub na biomasę z automatycznym podajnikiem paliwa 5. Klasy (według normy PN-EN 303-5:2012), bez rusztu mechanicznego i bez możliwości jego zabudowy, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w latach2019-2020, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 2500 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej lub elektronicznie tu.

***

Jakość powietrza w każdym punkcie na terenie miasta oraz prognozę jakości powietrza można obserwować na podstawie Miejskiego Modelu Jakości Powietrza. Składa się on z dynamicznej mapy jakości powietrza i systemu 25 detektorów laserowych do badań stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Link do Miejskiego Modelu Jakości Powietrza

 

Czytaj więcej

Wiadomości

We wtorek kolejna europotyczka, a w sobotę ligowe emocje wracają do hali „Centrum”

Wiadomości

„Model biznesowy dla Dąbrowy” po raz drugi

Strona główna

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2022. Wygrał Strażak, do realizacji aż pięć projektów

Strona główna

Pora na kolejną odsłonę komunikacyjnej rewolucji w Dąbrowie Górniczej