Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
27 sierpnia 2021

Obwieszczenie uzupełniające Wojewody Śląskiego dot. przebudowy gazociagu

Drukuj

747-21-2021-obwieszczenie-wp-uzup-kw

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 1c ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), w uzupełnieniu obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. podaję do publicznej wiadomości numery ksiąg wieczystych, które prowadzone są dla nieruchomości objętych wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S.A., dla którego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa gazociągu DN500 relacji Tworzeń – Tworóg nitka I i II, odc. od ZZU Babia Ława do węzła Tworzeń w Dąbrowie-Górniczej”.

miasto Dąbrowa Górnicza, Obręb: 0003- Dąbrowa Górnicza

Nr księgi wieczystej Jednostka ewidencyjna Nr księgi wieczystej Jednostka ewidencyjna Nr księgi wieczystej Jednostka ewidencyjna
KW 35874 246501_1.0003.G10158 KA1D/00013708/2 246501_1.0003.G3117 KW 38965 246501_1.0003.G8370
KA1D/00035994/3 246501_1.0003.G10187 KW 13224 246501_1.0003.G3118 KW 21328 246501_1.0003.G8907
KA1D/00007102/9 246501_1.0003.G10188 KA1D/00029872/7 246501_1.0003.G3201 KW 21572 246501_1.0003.G9026
KA1D/00036861/9 246501_1.0003.G10240 KW 10129 246501_1.0003.G3564 KW 33412 246501_1.0003.G9958
KA1D/00039165/1 246501_1.0003.G10462 KA1D/00051604/1 246501_1.0003.G3848 KA1D/00012136/4 246501_1.0003.G9562
KW 41252 246501_1.0003.G10747 KW 15945 246501_1.0003.G4202 KW 28845 246501_1.0003.G9579
KA1D/00047185/6 246501_1.0003.G108 KA1D/00058071/4 246501_1.0003.G4283 KW 35873 246501_1.0003.G9689
KA1D/00005353/9 246501_1.0003.G109 KW 35871 246501_1.0003.G4286 KA1D/00006748/2 246501_1.0003.G9928
KA1D/00023038/7 246501_1.0003.G10929 KA1D/00060107/3 246501_1.0003.G4289 KA1D/00014707/2 246501_1.0003.G7601
KA1D/00052903/4 246501_1.0003.G11004 KA1D/00057556/1 246501_1.0003.G4292 KA1D/00004540/0 246501_1.0003.G8006
KA1D/00050981/0 246501_1.0003.G11040 KA1D/00030995/5 246501_1.0003.G4294 KA1D/00007620/6 246501_1.0003.G8007
KA1D/00052563/8 246501_1.0003.G11080 KA1D/00005599/5 246501_1.0003.G4295 KW 23886 246501_1.0003.G9165
KA1D/00053873/1 246501_1.0003.G11225 KW 23457 246501_1.0003.G4296 KW 25904 246501_1.0003.G9242
KA1D/00053907/9 246501_1.0003.G11230 KW 26731 246501_1.0003.G4297 KA1D/00016189/8 246501_1.0003.G9408
KA1D/00021114/0 246501_1.0003.G11323 KW 19260 246501_1.0003.G4298 KA1D/00051013/1 246501_1.0003.G4751
KA1D/00014051/8 246501_1.0003.G11337 KA1D/00022644/1 246501_1.0003.G4301 KA1D/00019542/2 246501_1.0003.G6666
KA1D/00055540/2 246501_1.0003.G11359 KW 16010 246501_1.0003.G4302 KA1D/00013419/9 246501_1.0003.G7029
KA1D/00055485/8 246501_1.0003.G11363 KW 6209 246501_1.0003.G4305 KA1D/00023457/0 246501_1.0003.G7422
KA1D/00055629/0 246501_1.0003.G11410 KA1D/00011875/9 246501_1.0003.G4306 KA1D/00035126/8 246501_1.0003.G5665
KA1D/00007110/8 246501_1.0003.G11505 KW 10463 246501_1.0003.G4307 KA1D/00003656/9 246501_1.0003.G6370
KA1D/00052993/1 246501_1.0003.G11576 KA1D/00009685/3 246501_1.0003.G4308 KW 11316 246501_1.0003.G6399
KA1D/00058763/2 246501_1.0003.G11586 KW 9724 246501_1.0003.G4310 KA1D/00023233/4 246501_1.0003.G9068
KA1D/00059273/7 246501_1.0003.G11606 KW 11316 246501_1.0003.G4312 KA1D/00035822/7 246501_1.0003.G4736
KW 4081 246501_1.0003.G11652 KW 20210 246501_1.0003.G4323 KA1D/00053905/5 246501_1.0003.G4746
KA1D/00003028/8 246501_1.0003.G11693 KA1D/00005537/3 246501_1.0003.G4325 KA1D/00044450/4 246501_1.0003.G4747
KA1D/00060759/8 246501_1.0003.G11756 KW 24930 246501_1.0003.G4326 KA1D/00007786/7 246501_1.0003.G4749
KA1D/00016389/0 246501_1.0003.G11772 KA1D/00006756/1 246501_1.0003.G4327 KA1D/00033679/5 246501_1.0003.G5410
KA1D/00027136/2 246501_1.0003.G11804 KW 24934 246501_1.0003.G4328 KW 2611 246501_1.0003.G5478
KA1D/00064083/6 246501_1.0003.G12028 KW 32818 246501_1.0003.G4331 KW 2376 246501_1.0003.G5490
KA1D/00012140/5 246501_1.0003.G4339 KA1D/00052556/6 246501_1.0003.G4332 KW 29212 246501_1.0003.G5509
KA1D/00021114/0 246501_1.0003.G4340 KW 25181 246501_1.0003.G4333 KW 8244 246501_1.0003.G4734
KW 21920 246501_1.0003.G4344 KA1D/00018469/9 246501_1.0003.G5156 KA1D/00020942/6 246501_1.0003.G5395
KA1D/00020281/4 246501_1.0003.G4368 KA1D/00050100/1 246501_1.0003.G5172 KW 36619 246501_1.0003.G4730
KA1D/00024274/0 246501_1.0003.G4372 KW 6758 246501_1.0003.G5175 KW 18281 246501_1.0003.G4731
KA1D/00012328/7 246501_1.0003.G4666 KW 32946 246501_1.0003.G5177 KW 27422 246501_1.0003.G5242
KA1D/00046815/5 246501_1.0003.G4674 KW 39519 246501_1.0003.G5183 KA1D/00062029/6 246501_1.0003.G5261
KA1D/00051664/9 246501_1.0003.G4676 KA1D/00035289/8 246501_1.0003.G5197 KW 13289 246501_1.0003.G4728
KA1D/00047156/4 246501_1.0003.G4723 KW 37357 246501_1.0003.G5198 KA1D/00005554/8 246501_1.0003.G5212
KW 28127 246501_1.0003.G4724 KA1D/00055950/9 246501_1.0003.G5200 KW 16980 246501_1.0003.G5209
KA1D/00053908/6 246501_1.0003.G4726

miasto Dąbrowa Górnicza, Obręb: 0013- Strzemieszyce Wielkie

Nr księgi wieczystej Jednostka ewidencyjna Nr księgi wieczystej Jednostka ewidencyjna
KA1D/00022069/6 246501_1.0013.G2235 KA1D/00046931/4 246501_1.0013.G3102
KA1D/00056443/9 246501_1.0013.G2701

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w godz. 900 – 1400. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami
w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 – 20 77 523.

Z up. WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO

Joanna Lanczek

Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Czytaj więcej

Strona główna

Danusia, która trzyma sztamę z wiatrem

Wiadomości

Przedszkole z Manhattanu czeka wielka metamorfoza

Wiadomości

Miasto nie będzie handlować węglem

Wiadomości

Sposób na dziki. Jak radzić sobie z nimi w mieście