11 września 2019

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Obwieszczenie SKO.OŚ./41.9/777/2019/11499/RN z dnia 4 września 2019r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach – zawiadomienie o przekazaniu skargi Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zawartej w piśmie z dnia 28 lipca 2019r., złożonej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OŚ/41.9/777/2019/11499/RN z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Katowic, Nr 17/Ś/16 o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. akt: KŚ – III.6220.67.2014.PB) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach”.

Treść obwieszczenia

Czytaj więcej

Samorząd to wspólnota

Trzydzieści lat polskiej samorządności

Wiadomości

Chcesz zarejestrować pojazd? Zobacz, jak wypełnić wniosek!

Wiadomości

Energia ze słońca z dofinansowaniem