Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
6 listopada 2023

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia – część A”

Drukuj

Opracowaliśmy projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia – część A”. Powiedz, co o nim myślisz!

31 października rozpoczęliśmy wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego planu. Od tego dnia projekt planu miejscowego dostępny jest na:

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Wydziale Urbanistyki i Architektury (stanowisko nr 10 BOK).

Projektant planu będzie pełnił dyżur w dniu 9 listopada w godzinach 13:00 – 17:00.

Będzie również możliwość porozmawiania nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się 16 listopada o godz. 15 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim.

Wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego planu będzie trwać do 24 listopada, natomiast uwagi można składać do 11 grudnia włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:

1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@dg.pl

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Rekreacja

Spotkanie z Treflem w TV

Komunikaty

najem i dzierżawa

Wiadomości

Uczniowie podstawówek mogą napisać „List do św. Mikołaja”