2 stycznia 2020

Nowe obowiązki właścicieli pojazdów

1 stycznia zaczęły obowiązywać przepisy przewidujące kary dla właścicieli, którzy w ciągu 30 dni nie zgłoszą sprzedaży lub nie zarejestrują pojazdu. Dotyczy to pojazdów krajowych oraz pochodzących z UE.

Kara za niedopełnienie obowiązku dotyczy wyłącznie osób, które kupią lub sprzedadzą pojazd po 1 stycznia 2020r. Ci, którzy zrobili to wcześniej, a nie dopełnili formalności, nie muszą obawiać się kar.

Warto pamiętać, że w przypadku zgłoszenia zbycia, nie jest konieczna wizyta w referacie rejestracji pojazdów– można zrobić to internetowo przez system ePUAP, albo składając dokumenty na stanowisku 13 (punkt informacyjny) w Urzędzie Miejskim. Zgłoszenie kupna i rejestrację załatwimy wyłącznie w referacie rejestracji pojazdów. W Dąbrowie Górniczej od kilku lat wizytę można umówić internetowo, na stronie www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl

Przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska obligują organy rejestrujące do nakładania kar w wysokości od 200 do 1000 zł. Celem nowych rozwiązań jest m.in. wdrożenie dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także uporządkowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i usunięcie z niej tych, które nie poruszają się po drogach, a wpływają na prowadzone statystyki.

Czytaj więcej

Wiadomości

PKZ zaprasza na wirtualne wzruszenia i radości

Ekspercka pomoc dla osób niepełnosprawnych

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim