27 lutego 2020

Nieruchomości do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy  ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej  przy ulicy:
Tysiąclecia 5/6, Tysiąclecia 5/18, Cieszkowskiego 1/28, Cieszkowskiego 11/53, Królowej Jadwigi 1/16, Królowej Jadwigi 1/62, Kopernika 42b/42, Kopernika 42b/58, Alei Józefa Piłsudskiego 83/50, Alei Józefa Piłsudskiego 85/10, Kosmonautów 6/5, Kosmonautów 6/39, Alei Tadeusza Kościuszki 31/6, Marii Szulc 7/14, Imielińskiego 8/3, Krasickiego 8/12, 1 Maja 44a/25, 1 Maja 50/91, III Powstania Śląskiego 7/46
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Czytaj więcej

Dobre praktyki ułatwiające odbiór odpadów

Wiadomości

Zmiany przepisów dla właścicieli pojazdów

Wiadomości

Jak celebrować Święta Wielkanocne podczas pandemii

Wiadomości

Rekrutacja do przedszkoli – opublikowano listy