7 lipca 2020

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat, objętych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1128.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Szczegóły w załączniku: Wykaz nieruchomości objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta 1128.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Czytaj więcej

Wiadomości

Autobus naukowy „Bądź jak Ignacy” nad Pogorią III

Wiadomości

Awaria systemów rządowych

Zagłębiowskie Centrum Onkologii z dotacją Metropolii

Zmiana siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych