7 października 2019

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 602.2019 z dnia 03.10.2019r powyższe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

opis załącznika:

602.2019 Wykaz nieruchomości objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta 602.2019 z dnia 03.10.2019r

ZPMDG 602.2019 z 03.10.2019

Czytaj więcej

Wiadomości

16. Festiwal Nauki w Akademii WSB

Wszystkie dąbrowskie żłobki przystąpiły do programu dotacji

Wiadomości

Dzień Otwarty Rehabilitacji w SOSW

Wiadomości

Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki w Hali Centrum