15 maja 2019

Nieruchomość do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości / Użyczenie nieruchomości) zamieszczono:

– wykaz nieruchomości Gminy przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Promień” Strzemieszyce Małe, objętej zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 321.2019 z dnia 14.05.2019r. oraz, że wykaz ten wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

Załącznik Nr 1 do Zarz. NR 321.2019 LKS Promien

Czytaj więcej

Wiadomości

PKZ zaprasza na wirtualne wzruszenia i radości

Ekspercka pomoc dla osób niepełnosprawnych

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim