18 grudnia 2019

Budżet na rok 2020 przyjęty jednogłośnie

W trakcie grudniowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok przedstawiony przez prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka.

Przyszłoroczny budżet przewiduje dochody w wysokości 866,5 mln zł i wydatki w wysokości 904,5 mln zł, w tym 169,7 mln zł na wydatki inwestycyjne.

Przyszłoroczne wpływy do budżetu zaplanowane są z tytułu podatków i opłat lokalnych – 242,1 mln zł (28% wszystkich dochodów), podatków PIT i CIT – 195,5 mln zł (22,6%), dotacji celowych – 169,4 mln zł (19,5%), subwencji – 157,9 mln zł (18,2%), środków UE – 44,6 mln zł (5,1%) oraz pozostałych źródeł dochodów – 57 mln zł (6,6%).

Po stronie wydatków największa pula przeznaczona będzie na obszar oświaty i wychowania – 244,4 mln zł (27% wszystkich wydatków), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 199 mln (22%) i polityki społecznej – 192,4 mln zł (21,3%). 105,1 mln zł (11,6%) zostanie przeznaczone na wydatki z obszaru transportu i łączności, a 33,5 mln zł (3,7%) na obszar kultury i sportu. Pozostałe wydatki to łącznie 130 mln zł (14,4%).

Spośród wszystkich wydatków 169,7 mln zł to wydatki inwestycyjne, które zostaną przeznaczone m.in. na przebudowy układów drogowych i budowę tuneli przy dworcach w centrum i w Gołonogu, uzbrojenie pozostałych działek na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, uruchomienie terenu inwestycyjnego Kazdębie, termomodernizację przedszkoli, rozbudowę przedszkola nr 11, przebudowę Alei Zagłębia i ul. Tysiąclecia oraz przebudowę mostu nad Rakówką w Strzemieszycach.

– Dziękuję za przyjęcie tego budżetu, bo to szansa dla Dąbrowy Górniczej. Szansa na realizację zapowiadanych zmian, a także rozwój gospodarczy miasta – dziękował po głosowaniu radnym prezydent Marcin Bazylak.

Prezydent dodał też, że dziękuje za kredyt zaufania jakim obdarzyli go radni i liczy na to, że będzie to zapowiedź partnerskiej współpracy w nadchodzącym roku.

 

Czytaj więcej

Wiadomości

Wydłużono termin opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie

Nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki

Światowy Dzień Autyzmu

Wiadomości

Tarcza antykryzysowa weszła w życie