14 lutego 2020

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami

Od 5 lutego do 24 lutego trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych i obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców:

– Pisemnie na adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul.Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „konsultacje społeczne”,

Elektronicznie na adres konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

  • Przekazania Programu organizacjom pozarządowym działającym w sferze związanej z ochroną środowiska i wspierania problematyki bezdomności zwierząt celem uzyskania ewentualnych uwag bądź rekomendacji do Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

Wiadomości

„Lokal na start” po raz trzeci

Wiadomości

Zadzwoń – specjaliści udzielą pomocy!

Wiadomości

Zmiany w kierownictwie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Wiadomości

2 godziny basenu za FREE dla dzieci i młodzieży!