21 października 2019

Konsultacje Programu ochrony środowiska przed hałasem

Od 21 października do 11 listopada trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Dąbrowy Górniczej – aktualizacja”.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych i obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza.

Zbieranie pisemnych/elektronicznych uwag na adres:

– Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „konsultacje społeczne”,

– mail: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl,

– przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami podczas dyżurów w dniach 24.10.2019 oraz 7.11.2019 r. od godz. 12.00 do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, I piętro, pok. 123.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport, który zamieszczony będzie na ww. stronach internetowych.

Czytaj więcej

Wiadomości

PKZ zaprasza na wirtualne wzruszenia i radości

Ekspercka pomoc dla osób niepełnosprawnych

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim