21 października 2019

Konsultacje Programu ochrony środowiska przed hałasem

Od 21 października do 11 listopada trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Dąbrowy Górniczej – aktualizacja”.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych i obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza.

Zbieranie pisemnych/elektronicznych uwag na adres:

– Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „konsultacje społeczne”,

– mail: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl,

– przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami podczas dyżurów w dniach 24.10.2019 oraz 7.11.2019 r. od godz. 12.00 do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, I piętro, pok. 123.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport, który zamieszczony będzie na ww. stronach internetowych.

Czytaj więcej

Dąbrowianie na drodze do niepodległości

Wiadomości

Konferencja Rada Nadzorcza 2019 już za nami!

Wiadomości

XX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych przed nami!

Wiadomości

Elitarne spotkanie sektora motoryzacyjnego w Dąbrowie Górniczej!