30 czerwca 2020

Konkurs – Zielona Pracownia

58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Wśród najlepszych znalazł się także projekt Szkoły Podstawowej nr 29 pn: Klasa pełna lasu, na którego realizację placówka otrzyma 30 tys. złotych. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

Celem konkursu było utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W 6 edycjach konkursów – Zielona Pracownia_Projekt” oraz Zielona Pracownia – utworzono 308 zielonych pracowni. Na ich powstanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 10,2 mln zł.

Czytaj więcej

Rekreacja

Akcja Lato 2020 – Aktywne Lato z CSiR!

Wiadomości

Dąbrowa mówi NIE nielegalnym odpadom

Nieruchomości

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

W niedzielę, 12 lipca wybieramy Prezydenta RP