3 grudnia 2019

Pomocnicze rady dzielnic

Zaczynamy konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia 18 jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza. To drugi etap procesu, który zapoczątkowany został w ubiegłym roku konsultacjami społecznymi w sprawie wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza (Zarządzenie nr 2721.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 25.09.2018 r.).

Na podstawie wypracowanego wówczas dokumentu Wytyczne dotyczące ilości i granic Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza” Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 20 marca 2019 r. podjęła Uchwałę nr VIII/97/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza.

Harmonogram konsultacji z mieszkańcami określony został Zarządzeniem nr 647.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 24.10.2019 r. i zakłada przeprowadzenie 18 otwartych spotkań z mieszkańcami podczas, których będą mogli wyrazić opinię w sprawie granic jednostek i projektów statutów.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 518 270 597.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

 • 3 grudnia godzina 17:00
 • Dzielnica Gołonóg Wschodni – Szkoła Podstawowa nr 11 Al. Piłsudskiego 103
 •  Dzielnica Łosień – Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1
 • 4 grudnia godzina 17:00
 • Dzielnica Reden – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Krasińskiego 34, Budynek „A”
 • Dzielnica Strzemieszyce Wielkie – Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93
 • 5 grudnia godzina 17:00
 • Dzielnica Trzebiesławice – Szkoła Podstawowa nr 35 ,ul. Uczniowska 24
 • Dzielnica Okradzionów – Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23
 • 10 grudnia godzina 17:00
 • Dzielnica Łęka – Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185a
 • Dzielnica Ujejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20
 • 11 grudnia godzina 17:00
 • Dzielnica Strzemieszyce Małe – Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61
 • Dzielnica Antoniów – Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4
 • 12 grudnia godzina 17:00
 • Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka  – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139
 • Dzielnica Błędów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188

Więcej informacji na stronie konsultacji.

Czytaj więcej

Wiadomości

Ożywić nieożywione w Galerii Sztuki PKZ

Wiadomości

38 lat od wprowadzenia stanu wojennego

Wiadomości

Mikołajki w NEMO z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Wiadomości

Metropolitarna Wigilia dla Samotnych