Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
22 maja 2023

„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”

Drukuj

Miasto Dąbrowa Górnicza realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu: 483 750,00 zł

w tym dofinansowanie ze środków UE: 411 187,50 zł

Okres realizacji projektu: 03.04.2023 r. – 19.08.2023 r.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy poprzez doposażenie 150 stanowisk pracy w sprzęt poprawiający ich ergonomię, eliminujący zdrowotne czynniki ryzyka oraz przeprowadzenie działań szkoleniowych.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę. Ograniczona zostanie uciążliwość pracy wykonywanej na stanowiskach administracyjnych. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup sprzętu eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka oraz działania szkoleniowe.

W wyniku realizacji projektu nastąpi m.in: poprawa warunków pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach, zmniejszenie ilości dolegliwości powodowanych wykonywaniem prac w wymuszonej pozycji, urazów oraz dolegliwości związanych z czynnościami wykonywanymi w niekorzystnych warunkach.

Czytaj więcej

Wiadomości

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Strona główna

Trzysta bocianów na budowie huty. Rozmowa z Anną Cieplak

Wiadomości

Ruszają fora mieszkańców

Wiadomości

Spotkanie wokół historii miasta i Huty „Katowice” oraz książki „Ciało Huty” Anny Cieplak