Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 maja 2018

Ekologiczne dofinansowania

Drukuj

Miasto przystąpiło do konkursu, w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej. Dotacje dla dąbrowian mogą sięgnąć 85% kosztów.

Chodzi o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja tego typu to Odnawialne Źródło Energii, zamieniające energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd z takiej instalacji może pokryć w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, co znacząco zmniejsza rachunki za elektryczność. Zakup paneli solarnych to dobra inwestycja, która zwróci się po ok. 3 latach. Dotacje przewidziane są dla osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W kwietniu, podczas spotkań w dzielnicach, mieszkańcy dowiadywali się o możliwości otrzymania dofinansowania. Później w Urzędzie Miejskim przyjmowano wnioski o przystąpienie do projektu. Wypłynęło ich 344. Aktualnie prowadzone są inspekcje techniczne, które potwierdzą, czy na danym budynku można zamontować instalację fotowoltaiczną.  

***
W kwietniu 2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków, od 30 maja 2018r. do 3 grudnia 2018r., w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, w ramach którego Gmina Dąbrowa Górnicza będzie ubiegać się o środki na dofinansowanie projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

Po rozstrzygnięciu konkursu, które planowane jest na lipiec 2019r. oraz po wyborze projektu do dofinansowania, Gmina Dąbrowa Górnicza przystąpi do jego realizacji.

Czytaj więcej

Strona główna

Weekend w mieście

Wiadomości

Na dwa miesiące ciężarówki wracają na Strzemieszycką

Wiadomości

Poczuj magię Świąt w Dąbrowie Górniczej

Wiadomości

Mikołajki w Dąbrowie Górniczej