Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
14 lipca 2023

Dofinansowanie podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Drukuj

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.”

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do 6 września 2023 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024. Wniosek o udzielenie pomocy mogą składać:

– opiekunowie ucznia,

– pełnoletni uczeń,

– nauczyciel,

– pracownik socjalny,

– inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy można znaleźć m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Czytaj więcej

Wiadomości

Koleje Śląskie ze specjalną ofertą na wakacje

Wiadomości

Skrzyżowanie al. Róż/Legionów Polskich otwarte

Kultura

Graj i odkrywaj historię miasta

Wiadomości

Maturzyści poznali wyniki egzaminu