Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 października 2021

DK1 będzie „ekspresówką”. Kierowcy pojadą nowymi jezdniami i węzłami, dla pieszych i rowerzystów powstaną kładki

Drukuj

Trwa modernizacja DK1, która przebudowywana jest do standardu drogi ekspresowej. W ramach inwestycji odbudowane zostaną jezdnie, powstaną m.in. nowe węzły drogowe, wiadukty i kładki dla pieszych. Wszystko ma być gotowe do końca 2023 r.

W trakcie robót zmieniła się organizacja ruchu, kierowcy korzystają m.in. z tymczasowych rond, które powstały na skrzyżowaniu DK1 z ul. Konstytucji i w rejonie wiaduktu przy ul. Ujejskiej. Przy zamknięciu poprzecznych przejazdów przez drogę, dzięki nim bezpiecznie można dostać się na drugą stronę czy zawracać. Na większości dąbrowskiego odcinka DK1 wyłączona została jezdnia w stronę Tychów, a ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią w stronę Siewierza. W czasie prac kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie.

Organizacja ruchu podczas przebudowy DK1

Węzeł Pogoria

 • Węzeł został zamknięty, nie ma żadnego połączenia z DK1. Utrzymany jest jedynie przejazd wiaduktem nad DK1, między ul. Armii Krajowej i św. Antoniego

Skrzyżowanie DK1/Kusocińskiego

 • Zamknięty został przejazd ul. Kusocińskiego na wprost, przecinający DK1.
 • Możliwy jest skręt w prawo z obu części ul. Kusocińskiego na DK1 (w stronę Siewierza i w stronę Tychów)
 • Możliwy jest skręt w prawo w ul. Kusocińskiego, jadąc od Tychów
 • Wjazd w część ul. Kusocińskiego położoną po stronie zachodniej (po stronie jezdni w stronę Tychów) możliwy jest poprzez rondo na skrzyżowaniu DK1/Konstytucji
 • W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych

Skrzyżowanie DK1/Konstytucji

 • Na skrzyżowaniu powstało rondo, umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach
 • W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych

Skrzyżowanie DK1/Kryniczna

 • Zamknięty został przejazd ul. Kryniczną na wprost, przecinający DK1.
 • Możliwy jest skręt w prawo na DK1, z obu stron ulicy
 • Możliwy jest skręt w prawo z DK1 w ul. Kryniczną
 • Przejazd na część ulicy położoną po drugiej stronie DK1 jest możliwy poprzez zawrócenie na rondach na skrzyżowaniu DK1/Konstytucji i DK1/Ujejska
 • W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych

Stacja paliw BP i restauracja McDonald`s

 • Wjazd możliwy od strony Siewierza, wyjazd w stronę Tychów
 • Żeby wjechać jadąc od strony Tychów, trzeba zawrócić na rondzie DK1/Ujejska
 • Żeby wyjechać w stronę Siewierza, trzeba zawrócić na rondzie DK1/Konstytucji

Skrzyżowanie DK1/Ujejska

 • Na skrzyżowaniu powstało rondo, umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach
 • Wiadukt nad DK1 został rozebrany, przejazd na drugą stronę możliwy jest poprzez rondo, do którego prowadzą dwukierunkowe łączniki

Docelowo połączenie obu stron DK1, która ma stać się „ekspresówką”, będzie na węźle Pogoria, kładce pieszo-rowerowej na ul. Kusocińskiego, wiadukcie w rejonie ul. Konstytucji, nowym węźle Ząbkowice, a także na wiaduktach w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że obecnie priorytetem jest budowa kładek dla pieszych, tak aby umożliwić im wygodne przemieszczanie się nad terenem budowy. Kładki powstają przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Karsów w Wojkowicach Kościelnych, a do użytku mają być oddane w trzecim kwartale przyszłego roku.

12

Poza tym sfrezowano asfalt z jezdni i ściągnięto humus w pasie drogi w kierunku Tychów. Teraz drogowcy przystępują do wykonywania nowej konstrukcji jezdni. Rozebrany został również wiadukt w ciągu ul. Ujejskiej. Jednocześnie prowadzone są roboty przezbrojeniowe sieci gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych oraz roboty ziemne, takie jak budowa nasypów i wykopów. Trwa również budowa niedużych przejść pod drogą, którymi będą mogły przemieszczać się małe zwierzęta.

W październiku w dzielnicach przylegających do modernizowanego odcinka zmieniono organizację ruchu, dotyczącą pojazdów o masie powyżej 7 t. Takie rozwiązanie ma ograniczyć przejazdy ciężarówek w tych rejonach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 r. podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trasa ma być drogą ekspresową. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Droga ma być gotowa do końca 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.

Wykonawca musi przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt. Aktualne informacje o inwestycji na stronie s1podwarpie-dabrowa.pl

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

PK

Czytaj więcej

Rekreacja

MKS pokonał wicemistrza

Biznes

Metropolia objęła pierwsze akcje Tramwajów Śląskich

Biznes

„Twój model biznesowy”. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Wiadomości

Weekend w mieście