7 lipca 2020

W niedzielę, 12 lipca wybieramy Prezydenta RP

Przypominamy ważne informacje i terminy dotyczące II tury głosowania:

  • Osoby przebywające na kwarantannie mają czas na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do 7 lipca, objęci kwarantanną po 7 lipca, mogą się zgłosić do 10 lipca.
  • Wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie korespondencyjne przed I turą wyborów, nie mogą go wycofać i zgłosić się w II turze do głosowania „tradycyjnego”. Wypełniony pakiet zawierający kartę do głosowania i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu można wysłać pocztą lub przynieść go do siedziby urzędu do dnia 10 lipca. Pakiet można również w dniu głosowania (12 lipca) przynieść do lokalu wyborczego i przekazać go komisji.
  • Można dopisać się do spisu wyborców w miejscu, gdzie 12 lipca będzie się przebywać. Na dopisanie się do spisu wyborców jest czas do 7 lipca.
  • Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”.
  • Do 10 lipca można odebrać w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze.

Czytaj więcej

Wiadomości

Autobus naukowy „Bądź jak Ignacy” nad Pogorią III

Wiadomości

Awaria systemów rządowych

Zagłębiowskie Centrum Onkologii z dotacją Metropolii

Zmiana siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych