11 lipca 2019

Ankieterzy zapytają o problemy

Czy bezrobocie jest społecznym problemem Dąbrowy Górniczej? A może ubóstwo, przemoc w rodzinach czy duża liczba samotnych seniorów? O to m.in. pytać będą dąbrowian ankieterzy z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Plenerowy, mobilny punkt ankietowy pojawi się we wszystkich dzielnicach. Badania potrwają do 24 sierpnia.

Wyniki pozwolą ocenić potrzeby i oczekiwania wobec procesu rewitalizacji. Pomogą wskazać te obszary miasta, które w największym stopniu potrzebują wsparcia. Wykorzystane będą także do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, na podstawie której  wyznaczone zostaną:  obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Pozyskane dane będą również pomocne przy przygotowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Organizatorem badania jest Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Wszelkie pytania i sugestie związane z organizacją badania można kierować do Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestorów – osoba do kontaktu: Aneta Nowak, tel.: 32/ 295 68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl

Czytaj więcej

Wiadomości

Prezydent spotkał się z przedstawicielami NGO

Wiadomości

Nowe oświetlenie na ulicach

Kultura

WEEKEND W MIEŚCIE

Wiadomości

Głosuj w konkursie Modernizacja Roku!