11 lipca 2019

Ankieterzy zapytają o problemy

Czy bezrobocie jest społecznym problemem Dąbrowy Górniczej? A może ubóstwo, przemoc w rodzinach czy duża liczba samotnych seniorów? O to m.in. pytać będą dąbrowian ankieterzy z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Plenerowy, mobilny punkt ankietowy pojawi się we wszystkich dzielnicach. Badania potrwają do 24 sierpnia.

Wyniki pozwolą ocenić potrzeby i oczekiwania wobec procesu rewitalizacji. Pomogą wskazać te obszary miasta, które w największym stopniu potrzebują wsparcia. Wykorzystane będą także do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, na podstawie której  wyznaczone zostaną:  obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Pozyskane dane będą również pomocne przy przygotowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Organizatorem badania jest Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Wszelkie pytania i sugestie związane z organizacją badania można kierować do Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestorów – osoba do kontaktu: Aneta Nowak, tel.: 32/ 295 68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl

Czytaj więcej

Wiadomości

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Wiadomości

Pierwsze karty ŚKUP tracą ważność!

Nieruchomości

Przetarg na wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości

Wiadomości

Aktywni znów pokazali, co potrafią