www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpgedf1b5d3132bd778508e750f5e150357
dabrwa-logo.pnge57d0b781b3116701e78ad6822282495
dabrowa-header-bottom.png0426e83f8e8950a4df410d2e6770bb8b
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
SIKORKA (I) - nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
16/06/2017
Karolina_Karlik
73
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość położona przy ul. Szpakowej w dzielnicy Sikorka. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieruchomości: Nieruchomość ozn. 563/49 o pow. 822 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do trapezu ze ściętym południowo-wschodnim rogiem. Teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami, wzdłuż południowej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna, w południowo-zachodnim rogu posadowiony jest słup energetyczny i przebiega przez niego sieć wodociągowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, we wschodniej części nieruchomości występuje obszar zagrożony występowaniem zjawisk krasowych. Nieruchomość ozn. 563/50 o pow. 715 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ozn. nr geod. 563/51 o pow. 702 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym północno-wschodnim rogiem, teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ozn. nr geod. 563/53 o pow. 658 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do trapezu ze ściętym południowo-zachodnim rogiem. Teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami, wzdłuż południowej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna, w południowo-wschodniej części posadowiony jest słup energetyczny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość 563/54 o pow. 938 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym północno-zachodnim rogiem. Teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ozn. nr geod. 563/57 o pow. 876 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną.

Dojazd: od ul. Szpakowej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00018246/0.

Powierzchnia: 4711 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 563/49, 563/50, 563/51, 563/53, 563/54 i 563/57 (k.m. 5, obręb Sikorka)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości położone przy ul. Szpakowej, ozn. nr 563/49, 563/50 i 563/51 (k.m. 5, obręb Sikorka), znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy”, zatwierdzony Uchwałą nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1999 z dnia 4 kwietnia 2014 r. Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:
34MN -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości położone przy ul. Szpakowej, ozn. nr: 563/53, 563/54 i 563/57 (k.m. 5, obręb Sikorka), znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy”, zatwierdzony Uchwałą nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1999 z dnia 4 kwietnia 2014 r. Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:
48
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą.
Na nieruchomości ozn. nr 563/53 (k.m. 5, obręb Sikorka) występuje obszar zagrożony występowaniem zjawisk krasowych.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: obecnie brak postępowania

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
akcja lato billboard_wybrane33_.jpgffe141bb19fb9dc7afec6b74cc63e9bf
kamerka online.jpg6800d76ba1d7eca0d4cfb0c0d742b0cd
info.png442efda789deba914801f82003c3d277
stacja.jpg392543b3cd5cc26e86628dca4987df3f
Logo SKUP.jpgfc55274f9c0c6642de30b3e53b4fee34
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK