www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpg20dceade550bdb3791ceae232f8e9bb3
dabrwa-logo.png3ce23f813aec6383ac0bce598831ab4c
dabrowa-header-bottom.png62f7a69194bae458b64c57ac0933cefb
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
SIKORKA (I) - nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
16/06/2017
Karolina_Karlik
462
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość położona przy ul. Szpakowej w dzielnicy Sikorka. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieruchomości: Nieruchomość ozn. 563/49 o pow. 822 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do trapezu ze ściętym południowo-wschodnim rogiem. Teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami, wzdłuż południowej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna, w południowo-zachodnim rogu posadowiony jest słup energetyczny i przebiega przez niego sieć wodociągowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, we wschodniej części nieruchomości występuje obszar zagrożony występowaniem zjawisk krasowych. Nieruchomość ozn. 563/50 o pow. 715 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ozn. nr geod. 563/51 o pow. 702 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym północno-wschodnim rogiem, teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ozn. nr geod. 563/53 o pow. 658 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do trapezu ze ściętym południowo-zachodnim rogiem. Teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami, wzdłuż południowej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna, w południowo-wschodniej części posadowiony jest słup energetyczny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość 563/54 o pow. 938 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym północno-zachodnim rogiem. Teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ozn. nr geod. 563/57 o pow. 876 m2 nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, porośnięty pojedynczymi drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną.

Dojazd: od ul. Szpakowej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00018246/0.

Powierzchnia: 4711 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 563/49, 563/50, 563/51, 563/53, 563/54 i 563/57 (k.m. 5, obręb Sikorka)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości położone przy ul. Szpakowej, ozn. nr 563/49, 563/50 i 563/51 (k.m. 5, obręb Sikorka), znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy”, zatwierdzony Uchwałą nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1999 z dnia 4 kwietnia 2014 r. Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:
34MN -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości położone przy ul. Szpakowej, ozn. nr: 563/53, 563/54 i 563/57 (k.m. 5, obręb Sikorka), znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy”, zatwierdzony Uchwałą nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1999 z dnia 4 kwietnia 2014 r. Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:
48
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą.
Na nieruchomości ozn. nr 563/53 (k.m. 5, obręb Sikorka) występuje obszar zagrożony występowaniem zjawisk krasowych.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: obecnie brak postępowania

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
atmopolis gif 300x300.gifabd5394f30dba49512a1bde4fca1edc0
kamerka online.jpg666cd1068900f36777903ad363a88909
info.png928e5d31c42dd2f9cb57c20b90f207e3
stacja.jpg4add6a908d643c4fdbdf2cac2fd3fc28
Logo SKUP.jpg8d8a21c3945a5a0729f02ed71690ef4e
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK