www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpg393bcb008380eb38cf60204c04b81553
dabrwa-logo.pngd2bc61d25ea2e1cba01bd08b22683b1e
dabrowa-header-bottom.png71dbcdb6229701f8ed6db79f07c6c088
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
SOSNOWIECKA - nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
16/06/2017
Karolina_Karlik
123
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość położona przy ul. Sosnowieckiej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega linia wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną oraz zlokalizowany jest słup energetyczny (w południowo-zachodniej części), co powoduje ograniczenia w zabudowie nieruchomości. Natomiast wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć teletechniczna i zlokalizowany jest drewniany słup. Na sąsiadującej z nią od strony północno-zachodniej działce znajduje się stacja transformatorowa. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. W pobliżu znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

Dojazd: od ul. Sosnowieckiej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00020149/7.

Powierzchnia: 2254 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 2602/5 (k.m. 13, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych
w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:
21
MN1 –
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: 07.09.2017r. godz. 11.00

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
duathlon.jpg6d803d17f24411b95b5e4a904117ef23
kamerka online.jpg6e670d9285a9591462ad297d5ff9c5c7
info.png276bdaeb7775ab8217705c0088ebde04
stacja.jpg1ec6759234cd04b498cb454ba487bc33
Logo SKUP.jpgde08bbd430fc73e40737261473a5182e
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK