www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpg492442dcd09ce76c45c49b6c4400c0df
dabrwa-logo.png33ba7e5e14c97d0b93ff6bfb4ce686b6
dabrowa-header-bottom.pngb4864efaa5ee98b660a93112beca6d3b
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
SOSNOWIECKA - nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
16/06/2017
Karolina_Karlik
151
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość położona przy ul. Sosnowieckiej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega linia wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną oraz zlokalizowany jest słup energetyczny (w południowo-zachodniej części), co powoduje ograniczenia w zabudowie nieruchomości. Natomiast wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć teletechniczna i zlokalizowany jest drewniany słup. Na sąsiadującej z nią od strony północno-zachodniej działce znajduje się stacja transformatorowa. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. W pobliżu znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

Dojazd: od ul. Sosnowieckiej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00020149/7.

Powierzchnia: 2254 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 2602/5 (k.m. 13, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych
w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:
21
MN1 –
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: obecnie brak postępowania

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
atmopolis gif 300x300.giff95afca4cd00ff5eeb857b3462b9ebd9
kamerka online.jpg464129e922f40c2e6220a29f2dab91f9
info.pngfe9d42bfb867a4332bff23dec89ddefd
stacja.jpg5db66896b77432d0dce194405dad22e8
atmopolis gif 300x300.gif89e9deffccfc31421b3ed5a922fca2ec
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK