www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpgd73a3ba797e4e64c406b4ab814ebfbda
dabrwa-logo.png62b2c6772041556e515fd282431137b6
dabrowa-header-bottom.png6d02c131e2f5dfb1df1d36712e51b3e3
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
SOSNOWIECKA - nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
16/06/2017
Karolina_Karlik
56
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość położona przy ul. Sosnowieckiej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega linia wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną oraz zlokalizowany jest słup energetyczny (w południowo-zachodniej części), co powoduje ograniczenia w zabudowie nieruchomości. Natomiast wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć teletechniczna i zlokalizowany jest drewniany słup. Na sąsiadującej z nią od strony północno-zachodniej działce znajduje się stacja transformatorowa. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. W pobliżu znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

Dojazd: od ul. Sosnowieckiej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00020149/7.

Powierzchnia: 2254 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 2602/5 (k.m. 13, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych
w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:
21
MN1 –
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: obecnie brak postępowania

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
wifi awers.jpgd4fab22c32667937f2131d799cf7df19
kamerka online.jpga128382d4ce588e4690f1b110e079345
info.png0363739fc2f070b288c3a53b376e2e33
stacja.jpg5514044a8c7ecc803556f2af3318ff94
Logo SKUP.jpgcedfac19552c9e2d0f807ecea6879930
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK