www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpgc5ef2af080c2d4b5e2599a2e835283c4
dabrwa-logo.pngfcc46aaad9a74eedc6877e3e71341f01
dabrowa-header-bottom.png90d6709083d420e1162b59c09cf89055
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
SOSNOWIECKA - nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
16/06/2017
Karolina_Karlik
85
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość położona przy ul. Sosnowieckiej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega linia wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną oraz zlokalizowany jest słup energetyczny (w południowo-zachodniej części), co powoduje ograniczenia w zabudowie nieruchomości. Natomiast wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć teletechniczna i zlokalizowany jest drewniany słup. Na sąsiadującej z nią od strony północno-zachodniej działce znajduje się stacja transformatorowa. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. W pobliżu znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

Dojazd: od ul. Sosnowieckiej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00020149/7.

Powierzchnia: 2254 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 2602/5 (k.m. 13, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych
w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:
21
MN1 –
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: obecnie brak postępowania

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
akcja lato billboard_wybrane33_.jpg2ee0b383c27b46c2914d87fdb59857e6
kamerka online.jpg5d3fa75e2fe39ece3305505d1edf919b
info.png60cfadc1b86aa8e441e90938f40bd194
stacja.jpgd4043ebd2e3aa5c8bc6c7dd9a6c932c5
Logo SKUP.jpg7db84cc3fa0f506958e065bec2d749ce
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK