www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpgea4fe2767e7d0b7c4e32b7bfc0e92386
dabrwa-logo.pngdaf16cad3c7fd2b5ed338c6c585b7da3
dabrowa-header-bottom.png5ac305dc9cdeba2eaa713204d68bb0ba
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Gmina efektywna energetycznie
07/12/2012
Lucyna Stępniewska
2850
 
 
 
 

Miasto przystąpiło do europejskiej inicjatywy pod nazwą „Porozumienie między Burmistrzami”. Poza poprawą efektywności energetycznej zostały złożone deklaracje o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i ograniczeniu emisji CO2 o co najmniej 20 proc. do 2020 roku.

 

-  Jako nielicznym udało nam się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 80 proc. z przeznaczeniem na wykonanie dwóch strategicznie ważnych dla gminy dokumentów, tj. planu SEAP (plan działań na rzecz zrównoważonej energii) oraz aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zapisy tych dokumentów są już wdrażane w życie, a jednym z działań, które pilotażowo realizujemy w pierwszej kolejności jest monitoring mediów ze zdalnym sterowaniem w jednostkach stanowiących własność gminy. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom będziemy mieli możliwość stałego i zdalnego nadzoru nad dostawą energii cieplnej, elektrycznej i wody – mówi Zbigniew Podraza, prezydent miasta

 

-  Zbudowanie bezprzewodowego systemu inteligentnego pomiaru i monitorowania zużycia mediów z uwzględnieniem transmisji danych do systemu centralnego da nam możliwość powiadamiania przez SMS o ewentualnie występujących awariach (nadmierne zużycie mediów lub brak zużycia) oraz umożliwi wpływanie na zadane parametry. Mając pełną kontrolę nad odczytem i regulacją mediów z poziomu komputera znajdującego się w Urzędzie Miejskim lub jakimkolwiek innym miejscu posiadającym dostęp do internetu, ograniczymy w znaczny sposób koszty oraz zmniejszymy w sposób bezpieczny moce zamówione, które stanowią pokaźną kwotę w opłatach stałych. Przeprowadzane analizy ekonomiczne wskazują, że inwestycja ta zwróci się już po okresie jednego roku, a dodatkowym zamierzeniem jest, aby system ten służył edukacji młodzieży ze szkół technicznych – wyjaśnia Henryk Zaguła, I zastępca prezydenta miasta.

 

 

Nasze działania ukierunkowane są również na stałe monitorowanie zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym oraz szukaniu rozwiązań obniżenia kosztów z tym związanych. Gmina Dąbrowa Górnicza z roku na rok negocjuje ceny energii przeznaczonej do zasilania oświetlenia ulicznego. W roku  2012  uzyskaliśmy tak niską stawkę za czystą energię elektryczną, że nie musieliśmy zwiększać w budżecie środków w stosunku do roku 2011. W roku bieżącym z kolei zdecydowaliśmy o połączeniu sił z 14 innymi miastami z terenu woj. śląskiego i przystąpiliśmy do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Dbając o wydatkowane środki z budżetu miasta włączyliśmy nie tylko oświetlenie uliczne do wspólnego przetargu, ale również energię elektryczną pobieraną przez placówki oświatowe i jednostki organizacyjne z całego miasta. Przetarg został rozstrzygnięty i już wiemy, że to potężne przedsięwzięcie przyniesie nam dodatkowe oszczędności stanowiące ok. 11 proc. ceny czystej energii elektrycznej, co daje kwotę ok. 500.000 zł.

 

Dalsze oszczędności będą związane z modernizacją oświetlenia ulicznego i zastosowaniem popularnych już dzisiaj diod LED. Pierwsze tego typu oprawy oświetleniowe pojawią się na naszych ulicach już na początku przyszłego roku. Z chwilą pojawienia się funduszy zewnętrznych dofinansowujących tego typu inwestycje, oświetlenie uliczne stopniowo będzie modernizowane aż do wymiany wszystkich opraw oświetleniowych w naszym mieście.  Na marginesie należy dodać, że wszystkie nowo zakupione iluminacje świąteczne wykonane są w całości w energooszczędnej technologii LED. W roku bieżącym zakupiliśmy jednak niewielką ilość nowych iluminacji z uwagi na przeznaczenie części środków na działania podnoszące efektywność energetyczną. W celu obniżenia kosztów, do zakupu nowych iluminacji wykorzystaliśmy również po raz pierwszy możliwość przeprowadzenia przetargu bazującego na licytacji (aukcji) elektronicznej.

 

Podnosimy efektywność energetyczną nie tylko poprzez zakup „inteligentnych” urządzeń, negocjowanie cen, czy wykonywanie termomodernizacji budynków, ale stawiamy również na podnoszenie świadomości oszczędzania i edukację.  Z pozytywnym skutkiem wprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 11 oraz Szkole Podstawowej nr 18 program polegający na powołaniu zespołu do spraw oszczędzania energii elektrycznej, cieplnej, wody i segregacji odpadów, składający się z nauczycieli oraz uczniów. Dzieci otrzymują do dyspozycji termometr elektroniczny, luxomierz oraz miernik zużycia prądu i wraz z nauczycielami mierzą temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, sprawdzają natężenie oświetlenia oraz badają energochłonność poszczególnych urządzeń – również w stanie stand-by. Od najmłodszych już lat uczą się oszczędzać energię cieplną (poprzez przykręcanie głowic termostatycznych i odpowiednie wietrzenie pomieszczeń), energię elektryczną (przez gaszenie światła w odpowiednich momentach i odłączanie zbędnych urządzeń od energii), wodę oraz zajmują się pełną segregacją odpadów.

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji obu szkół, a także biorących udział w przedsięwzięciu nauczycieli i podopiecznych, działania takie sprawią dzieciom ogromną frajdę, a rozbudowany system daje zauważalne oszczędności oraz uwzględnia premiowanie za uzyskane efekty. Dzieci przenoszą jednocześnie te zachowania do własnych domów i mobilizują rodziców do takich samych zachowań, a przechodząc do innych szkół i prowadząc dalej dorosłe życie będą mieli wpojone nawyki oszczędzania. Program jest rozbudowany i polega na dzieleniu uzyskanych oszczędności pomiędzy szkołę i Urząd Miasta, a dzieci zostają nagrodzone gadżetami i mają wpływ na wykorzystanie 50 proc. środków z uzyskanych oszczędności.

 

Wprowadzony pilotażowo w ubiegłym roku program pozwolił na uzyskanie oszczędności w kwocie 10.372 zł, jednak niemierzalne i pozytywne aspekty tych działań są zdecydowanie najistotniejsze. Z roku na rok będziemy powiększać liczbę szkół biorących udział w tymże programie.

 

Wsparciem wszystkich naszych działań jest międzynarodowy projekt unijny „Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków” realizowany w ramach programu INTERREG IVC, w którym Dąbrowa Górnicza jako jedyne miasto w Polsce uczestniczy wraz z 7 europejskimi państwami. Dzięki temu projektowi mamy możliwość prowadzenia międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz konsultacji z ekspertami i politykami.

 

Marek Mrówka

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
akcja lato billboard_wybrane33_.jpg0c2bcef0a4537c475b6d1b9111943f7b
kamerka online.jpg9626a3cc1c9c03cf5fd89ba2018fe756
info.pngd109cf9bf7bb36349ea6900c7304b5d9
stacja.jpgeb54ab11cf24dc73db0e7b04810aad3f
Logo SKUP.jpgfad50e64c9d91ac7a376c53e772c931a
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK