naglowek.jpg00bb3c004bd62e48d73ad9c2926cc933
dabrwa-logo.png90aad145d655cbd505ccb72a527652f5
dabrowa-header-bottom.png19d1185c92c6d3b2ff4c7889172f8448
grafikaborder
Straż Miejska
19/03/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego.

Do zadań Straży, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:
1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych i spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,
2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,
3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego z zastosowaniem technicznych środków ochrony (monitoring włamaniowy i wizyjny) i prywatnego,
4) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,
5) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
6) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,
7) egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu,
8) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów w mieście,
9) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,
10) podejmowanie, działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód również poprzez tworzenie czasowego posterunku wodnego na akwenie Pogoria III,
11) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych,
12) kontrolowanie za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej w zakresie określonym w przepisach prawo o ruchu drogowym,
13) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu okrężnym,
14) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozów taksówkami,
15) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

Straż Miejska, ul. Graniczna 21
Kontakt:
Telefon(032) 295 67 76; 295 69 29
Fax(032) 295 69 63
e-mail: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl

Dyżurka wraz z funkcjonariuszami pracuje CAŁODOBOWO.
tel.(032) 264 91 28
tel. alarmowy 986

Pracownicy cywilni pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
kiermasz.jpge2fba786058393b0251906a2c2f83b3a
pogoria3_kamera_OK_300px.jpge043ee05ecb54cdd02a5c692de6209c8
walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F