naglowek.jpga7a6ce76df449b89330999ca4371b366
dabrwa-logo.pnge44c415b20c07d42c6bebc4995d28801
dabrowa-header-bottom.pngce9b59ec6a0da83335f382f7895d2634
grafikaborder
Dołączone pliki
Pomoc społeczna
19/03/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym.

Siedziba MOPS ul. Skibińskiego 1

Punkty terenowe

Kontakt: 32 262 25 28 lub 32 262 31 63

e-mail: sekretariat@mops.com.plCEL POMOCY SPOŁECZNEJ


Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANEGO PRZEZ MOPS
W STRUKTURACH MOPS DZIAŁAJĄ RÓWNIEŻ:Więcej informacji uzyskać można na www. mops.com.pl

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
pogoria3_kamera_OK_300px.jpg174ea223c6c245ae347aeb2909d7cb85
walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F