naglowek.jpg637a0331abf56c7e4d26fca382d5bd05
dabrwa-logo.png2b58746b08839565b8de06a6d8fc9225
dabrowa-header-bottom.png3e25be47adfc36431f742b34e6d43e31
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

Podstawowym celem Szpitala jest zapewnienie opieki zdrowotnej i profilaktycznej, poprzez udzielanie ambulatoryjnych i stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz transportu sanitarnego.

Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach posiadanych specjalności w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej:
  1. nefrologii,
  2. proktologii,
  3. gastroenterologii,
  4. hematologii,
  5. onkologii,
  6. chorób tarczycy,
  7. chorób piersi,
  8. rehabilitacji i rehabilitacji dziecięcej (w zakładzie rehabilitacji),
  9. kardiologii,
  10. neurologii
  11. ginekologii i położnictwa,
  12. otolaryngologii,
  13. okulistyki,
  14. chirurgii ogólnej,
  15. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
  16. patologii i kontroli rozwoju noworodka,
  17. diabetologii,
  18. anestezjologii,
  19. psychiatrii,
  20. wad postawy,
  21. pulmonologii dziecięcej ,
  22. alergologii dziecięcej,
  23. profilaktyki i leczenia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci,
  24. sportowo-lekarskiej i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży.
 2. Stacjonarnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w następujących oddziałach:
  1. oddział nefrologii i dializoterapii,
  2. oddział wewnętrzny
   - odcinek chemioterapii,
  3. oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym,
  4. oddział chirurgii ogólnej,
  5. oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   - odcinek II chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej,
  6. oddział otolaryngologiczny,
  7. oddział okulistyczny,
  8. oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym,
  9. oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
  10. oddział położniczo-ginekologiczny,
  11. oddział noworodkowy - typu rooming,
  12. oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym,
  13. oddział psychiatryczny,
  14. oddział psychiatryczny dzienny,
  15. szpitalny oddział ratunkowy ( SOR ),
  16. stacja dializ.
  17. oddział rehabilitacji
 3. Rehabilitacji leczniczej.
 4. Diagnostyki medycznej:
  1. Laboratorium analityczne z pracownią serologii grup krwi,
  2. Laboratorium mikrobiologiczne,
  3. Pracowania EEG,
  4. Pracownia EKG,
  5. Pracownia endoskopii,
  6. Zakład diagnostyki obrazowej (z pracowniami: USG, RTG, mammografii, tomografii komputerowej),
  7. Pracownia cytologiczna,
  8. Pracownia audiometryczna,
  9. Pracownia spirometryczna,
  10. Pracownia echokardiograficzna,
  11. Pracownia angiografii fluorosceinowej,
  12. Pracownia ultrasonografii oka.
 5. Zaopatrzenia pacjentów w leki i materiały medyczne.
 6. Medycyny pracy..
 7. Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy.
 8. Profilaktyki i promocji zdrowia.
 9. Ambulatorium ogólnego.
 10. Świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz transportu sanitarnego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
BP.jpg5a7566acec434833908c8f1a91792236
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F